Rodzaje mięśniaków macicy

Mięśniaki macicy mogą występować w różnych miejscach w macicy. Oto kilka głównych rodzajów mięśniaków macicy w zależności od ich lokalizacji:

  • Mięśniaki śródścienne – są to najczęściej występujące mięśniaki, które rosną w środkowej warstwie mięśniówki macicy. Podścieliskowe mięśniaki mogą rosnąć zarówno wewnątrz macicy (mięśniaki śródścieliskowe) jak i na zewnątrz jej ścian (mięśniaki śródścienne). Chociaż wiele mięśniaków śródściennych nie powoduje objawów, niektóre kobiety mogą doświadczać cięższych i bolesnych miesiączek, bólów w miednicy, uczucia ciężkości oraz problemów z oddawaniem moczu i wypróżnianiem się. Mięśniaki te mogą również wpływać na płodność i ciążę.
  • Mięśniaki podśluzówkowe  – te mięśniaki rosną pod błoną śluzową macicy. Mogą one prowadzić do obfitych i bolesnych miesiączek oraz innych objawów ponieważ mają tendencję do uwypuklania się w kierunku jamy macicy.
  • Mięśniaki podsurowicówkowe rosną one pod błoną surowiczą macicy, która jest zewnętrzną warstwą osłaniającą narząd. Podsurowicze mięśniaki mogą powodować ucisk na pobliskie narządy, takie jak pęcherz moczowy lub jelita.

Oprócz wymienionych powyżej istnieją także inne, rzadkie rodzaje mięśniaków macicy takie jak mięśniaki cieśni  i szyjki macicy (rosnące w pobliżu szyjki macicy), mięśniaki szypułkowate (zawieszone na cienkich „szypułkach” na ścianie macicy) oraz mięśniaki naczyniakowate (zawierające w swojej strukturze liczne naczynia krwionośne).

Mięśniaki macicy różnią się także pod względem wielkości, od niewielkich guzków do dużych, rozległych mas oraz mogą rosnąć pojedynczo lub w grupach.  Ważne jest zrozumienie różnych rodzajów mięśniaków macicy i ich potencjalnych skutków dla zdrowia ponieważ różne rodzaje mięśniaków mogą mieć różne objawy i wymagać różnych podejść do leczenia. Jeśli podejrzewasz obecność mięśniaków macicy, ważne jest skonsultowanie się z lekarzem, który może przeprowadzić odpowiednie badania diagnostyczne i zalecić odpowiednie leczenie.