Badania zlecone przez lekarza prowadzącego należy wykonać najpóźniej tydzień przed planowaną datą zabiegu na czczo, zgłaszając się do Szpitala na Klinach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00. Wyniki badań wykonanych w Szpitalu na Klinach będą przygotowane w dniu przyjęcia.