Polityka jakości systemu zarządzania w Neo Hospital

Misja:Najbliżej pacjentów”

Nasi Pacjenci oczekują intymności, indywidualnego podejścia i skuteczności w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych. Naszym celem jest maksymalizacja komfortu pacjentów, w tym przyspieszenie rekonwalescencji i powrotu do pełni aktywności życiowej oraz zawodowej. Cele te osiągamy, dając naszym lekarzom najdoskonalszy sprzęt i narzędzia dostępne we współczesnym świecie. Dzięki takiemu podejściu uzyskujemy istotną przewagę konkurencyjną i wyznaczamy standardy prywatnej opieki medycznej w Polsce zgodne ze światowym trendem.

Pracujemy w oparciu o interdyscyplinarne zespoły, wśród których z lekarzami specjalistami są również dietetycy, psycholodzy oraz rehabilitanci. Tworzymy nowoczesne, komfortowe i ergonomiczne środowisko pracy dla zespołu specjalistów i lekarzy.

Neo Hospital wyróżnia także zaangażowanie w realizację zadań dydaktycznych, polegających na kształceniu w zawodach medycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. Wiele uwagi poświęcamy edukacji prozdrowotnej i profilaktyce.

Opieramy nasze działania o politykę zrównoważonego rozwoju i podejmujemy aktywności zmierzające do doskonalenia tak, by jak najlepiej odpowiadać na oczekiwania naszych pacjentów, interesariuszy oraz wyzwania rynku.

 

Nasze cele strategiczne:

  • Naszym celem jest utrzymanie Pacjentów w jak najlepszym zdrowiu, w pełnej aktywności życiowej i zawodowej, w tym celu prowadzimy działania edukacyjne, profilaktyczne oraz świadczymy usługi zdrowotne w oparciu o wiedzę, z wykorzystaniem najnowszych technologii medycznych (w tym tych, do których na obecnym etapie rozwoju rynku społeczeństwo ma ograniczony dostęp);
  • Utrzymujemy kontakt z naszymi Pacjentami monitorując ich potrzeby i poziom satysfakcji ze świadczonych usług, tworząc komfortowe warunki pobytu i przyjazną atmosferę w naszych placówkach;
  • Zapewniamy wykwalifikowany personel, nowoczesną infrastrukturę oraz przyjazne środowisko pracy gwarantujące bezpieczną i skuteczną realizację usług zdrowotnych,
  • Utrzymywanie statusu kompetentnego oraz niezawodnego partnera we współpracy z wszystkimi dostawcami, niezbędnymi w realizacji naszych zadań;
  • Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania obejmującego: zarządzanie poprzez jakość, zarządzanie środowiskowe, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzania bezpieczeństwem danych oraz zarządzenie ryzykiem;
  • Ciągłe doskonalenie organizacji oraz tworzenie kultury otwartości na zmiany, elastyczność, pobudzania do kreatywności i twórczego myślenia;
  • Promowanie postaw opartych na etyce i odpowiedzialności.

Dla skutecznej realizacji celów strategicznych funkcjonowania Szpitala wdrożyliśmy i będziemy stale doskonalić system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami prawnymi oraz z wymaganiami międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2015. W ramach tego systemu opracowujemy standardy, procedury i instrukcje przy ścisłej współpracy z właścicielami procesów i pracowników szpitala.