W naszej poradni zajmujemy się diagnozowaniem i leczeniem pacjentów ze schorzeniami alergicznymi: skórnymi, układu pokarmowego, układu oddechowego oraz innymi chorobami skóry i tkanki podskórnej. Dodatkowo przeprowadzamy konsultacje dla osób z zaburzeniami immunologicznymi w tym w pierwotnych niedoborach odporności. W ramach funkcjonowania poradni przeprowadzane są również konsultacje dla osób będących przed i po pobytach w szpitalu, realizujemy także poradnictwo dla chorych kierowanych przez innych specjalistów oraz jako kontynuację leczenia poszpitalnego. Prowadzimy także szeroko rozumianą edukację zdrowotną w zakresie prewencji chorób alergicznych jak i ich powikłań.

Leczone choroby:

 • astma oskrzelowa
 • katary alergiczne
 • alergiczne zapalenie spojówek
 • alergie pokarmowe
 • obturacyjne zapalenie oskrzeli
 • ostre zakażenie górnych dróg oddechowych
 • astma oskrzelowa
 • odczyny polekowe
 • choroby pęcherzowe
 • zapalenie skóry i wyprysk
 • pokrzywka i rumień

Zakres wykonywanych badań:

 • Konsultacje specjalistyczne
 • badania analityczne
 • testy skórne z alergenami wziewnymi i pokarmowymi
 • testy płatkowe
 • testy kontaktowe na środki chemiczne