• GODZINA PRZYJĘCIA
  Godzina przyjęcia do szpitala zostanie podana Państwu telefonicznie przez pracownika rejestracji/sekretariatu medycznego. W większości przypadków informacja dotycząca ustalonego terminu przyjęcia do szpitala jest przekazywana w dniu poprzedzającym zabieg (w godzinach popołudniowych).
  O wskazanej godzinie proszę zgłosić się w Szpitalu na Klinach w rejestracji na parterze przy wejściu głównym – przyjęcia realizowane są zgodnie z planem godzinowym.
 • NIEZBĘDNE DOKUMENTY (brak tych dokumentów może uniemożliwić przyjęcie do szpitala)
  • Dowód osobisty/paszport/
  • Wyniki badań (konsultacje)
  • Karty informacyjne z wcześniejszych pobytów szpitalu
 • ZALECENIA W RAMACH PRZYGOTOWANIA DO ZABIEGU OPERACYJNEGO:
  • Ostatni posiłek/płyny przed planowanym zabiegiem:
   • do 6 godzin przed planowanym zabiegiem – lekki posiłek, (przypadku przyjęć rano prosimy o zgłaszanie się na czczo)
   • do 4 godzin – ostatnie płyny – klarowne, niegazowane, (nie mleko).
  • Rano w dniu operacji pacjent powinien przyjąć leki stale zażywane według zaleceń lekarskich popijając małą ilością wody
  • Leki przeciwkrzepliwe (np. Acenokumarol, Sintrom, Warfaryna, Klopidogrel, Ticlopidyna, Aspiryna i jej preparaty np. Acard, Polocard, Bestpirin) – pacjent powinien postępować zgodnie z przedoperacyjnymi zaleceniami lekarza
  • Chorzy na cukrzycę – postępowanie wg indywidualnych zaleceń
  • Pacjent powinien przynieść ze sobą do Szpitala stale zażywane leki (w oryginalnych opakowaniach i odpowiedniej do czasu planowanego pobytu ilości)
  • Przygotowanie osobiste: kąpiel oraz zmiana bielizny w dniu zabiegu operacyjnego (zmycie makijażu, zdjęcie biżuterii)
  • Należy przynieść ze sobą: przybory toaletowe, dwa ręczniki, piżamę, pantofle, stale zażywane leki
  • Zaleca się pozostawienie w domu rzeczy wartościowych
  • W razie potrzeby otrzymania zwolnienia lekarskiego należy zgłosić taką konieczność lekarzowi prowadzącemu oraz podać swój PESEL, NIP, adres, nazwę i NIP ZAKŁADU PRACY.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt. W przypadku niemożności przybycia do szpitala (np. nagłe zachorowanie) prosimy o bezwzględne poinformowanie pracownika rejestracji

Numery telefonów:

48 12 262 02 75
48 12 267 40 67