Jak diagnozuje się mięśniaki macicy?

Diagnoza mięśniaków macicy obejmuje zazwyczaj kilka kroków, które pozwalają lekarzowi potwierdzić obecność mięśniaków, ocenić ich wielkość, lokalizację oraz wpływ na zdrowie pacjentki. Oto podstawowe metody diagnozowania mięśniaków macicy:

  • wywiad medyczny i badanie fizykalne: lekarz przeprowadza wywiad medyczny, podczas którego pacjentka może opowiedzieć o swoich objawach, historii cyklu menstruacyjnego oraz ewentualnych innych problemach zdrowotnych. Następnie przeprowadza się badanie fizykalne, w trakcie którego lekarz może wyczuć powiększenie macicy lub guzki, które mogą być mięśniakami.
  • badania obrazowe:
    • ultrasonografia: jest to podstawowe badanie obrazowe stosowane do diagnozowania mięśniaków macicy. ultrasonografia może pomóc w ocenie wielkości, liczby, lokalizacji mięśniaków.
    • rezonans magnetyczny: w niektórych przypadkach może być zalecane wykonanie rezonansu magnetycznego w celu dokładniejszej oceny mięśniaków macicy szczególnie jeśli ultrasonografia nie dostarcza wystarczających informacji lub w przypadku dużych mięśniaków.
  • histeroskopia: to procedura diagnostyczna, podczas której lekarz wprowadza cienki endoskop przez szyjkę macicy aby zbadać wnętrze macicy. Histeroskopia może być wykonywana w celu oceny obecności mięśniaków w macicy oraz ich wpływu na błonę śluzową macicy.
  • biopsja: w niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy istnieje niepewność co do charakteru guza lub obecności zmian podejrzanych o nowotwór może być wykona biopsja mięśniaka w celu potwierdzenia diagnozy.
  • badania laboratoryjne: badania krwi, takie jak pomiar poziomu hemoglobiny, mogą być przeprowadzane w celu oceny obecności anemii, która może być wynikiem obfitych krwawień miesiączkowych spowodowanych mięśniakami macicy.

Po dokładnym zbadaniu pacjentki i wykonaniu odpowiednich badań diagnostycznych lekarz jest w stanie postawić diagnozę mięśniaków macicy oraz ocenić ich wpływ na zdrowie pacjentki. Na podstawie diagnozy lekarz może także zaplanować odpowiednie leczenie, które może obejmować monitorowanie, leczenie farmakologiczne lub  procedury chirurgiczne.