Czy wykonuje się biopsję mięśniaków macicy?

Biopsja mięśniaków macicy nie jest standardowym postępowaniem diagnostycznym. Mięśniaki macicy są zazwyczaj łagodnymi, niezłośliwymi guzami, które są diagnozowane na podstawie wyników badań obrazowych takich jak ultrasonografia lub rezonans magnetyczny, oraz objawów klinicznych. Jednak istnieją pewne sytuacje, w których biopsja mięśniaków macicy może być rozważana:

  • jeśli istnieje niepewność co do charakteru guza, czyli czy jest to mięśniak macicy czy może inny rodzaj guza, taki jak guz złośliwy to biopsja może być wykonana w celu potwierdzenia diagnozy.
  • w przypadku planowanej operacji w celu usunięcia mięśniaków macicy, biopsja może być wykonywana w celu potwierdzenia diagnozy przed zabiegiem oraz w celu wykluczenia obecności innych, rzadszych typów guzów.
  • jeśli istnieją cechy mięśniaka, które są niepokojące z punktu widzenia ewentualnego złośliwego rozrostu takie jak szybki wzrost mięśniaka, nieprawidłowe cechy w badaniu ultrasonograficznym lub rezonansie magnetycznym to biopsja może być rozważana w celu wykluczenia obecności guza złośliwego.

Biopsja mięśniaków macicy może być wykonywana na różne sposoby, w zależności od preferencji lekarza i lokalizacji mięśniaka. Może to być biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC), która polega na pobraniu próbki tkanki za pomocą cienkiej igły pod kontrolą np. USG  lub biopsja otwarta, w której tkanka jest pobierana podczas zabiegu chirurgicznego. Warto zaznaczyć, że biopsja mięśniaków macicy nie jest rutynowym postępowaniem diagnostycznym i stosuje się ją tylko w wybranych przypadkach, kiedy istnieje uzasadniona potrzeba potwierdzenia diagnozy lub wykluczenia obecności guza złośliwego. Decyzję o wykonaniu biopsji oraz metody jej przeprowadzenia podejmuje lekarz na podstawie indywidualnej oceny każdego przypadku.