O terminie wypisu pacjenta ze szpitala decyduje lekarz prowadzący biorąc pod uwagę ogólny stan zdrowia pacjenta. W dniu wypisu pacjent otrzymuje 2 karty informacyjne, wyniki badań dostarczonych do szpitala, wskazania pooperacyjne w tym zalecenia dotyczące żywienia czy rehabilitacji jak również wyznaczane są terminy wizyt kontrolnych. Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymać zwolnienie lekarskie prosimy o poinformowanie o tym fakcie lekarza wypisującego.

Przy wypisie następuje również końcowe rozliczenie hospitalizacji – opłacenie dodatkowych elementów leczenia szpitalnego lub zwrot ewentualnej nadpłaty. Płatności mogą dokonać Państwo gotówką lub kartą płatniczą.