Joanna Szyman – Prezes Zarządu

Menadżer oraz ekspert z 17-letnim doświadczeniem w branży medycznej oraz ubezpieczeniowej. Obecnie pełni również funkcje Wiceprezesa Zarządu w Grupie Upper Finance oraz Członka Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali.

Od 2002 r. związana z sektorem bankowym i ubezpieczeniowym, a od 2009 r. z sektorem medycznym. W latach 2009-2016 pełniła funkcję Prezesa Grupy Scanmed S.A. Na przestrzeni ponad 7 lat przekształciła lokalną firmę w jednego z liderów prywatnej opieki medycznej w Polsce. Przygotowała Scanmed do wprowadzenia w 2011 r. na rynek giełdowy NewConnect (w czasie obecności na giełdzie, w latach 2011-2014, kapitalizacja spółki wzrosła ponad pięciokrotnie). W 2014 r. z sukcesem liderowała procesowi pozyskania inwestora strategicznego Life Healthcare dla Grupy Scanmed.

Zarządzała licznymi procesami M&A (ok. 50 procesów na rynku medycznym o łącznej wartości ponad 1 mld PLN) oraz procesami integracji przejmowanych podmiotów.

Pełniła funkcję Wiceprezesa Polskiej Unii Szpitali Specjalistycznych przy Konfederacji Pracodawców „Lewiatan”. Doradzała, jako ekspert branżowy, największym funduszom private equity (m.in. Bridgepoint, Innova, CEE Equity, PENTA).

Absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła także studia Doradztwo Personalne i Organizacyjne oraz studia podyplomowe z Prawa Handlowego. Posiada również dyplom Menadżera Ochrony Zdrowia.

Józefa Job

Józefa Job – Wiceprezes Zarządu

Menadżer, ekspert z ponad 22-letnim doświadczeniem w sektorze ochrony zdrowia. Od 1999 r. pełni kierownicze funkcje w zakładach opieki zdrowotnej. Wieloletni dyrektor medyczny ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz dyrektor medyczny największych prywatnych szpitali w Polsce, takich jak Szpital Św. Rafała w Krakowie, Sport Kliniki w Żorach, Weiss Klinik w Chorzowie (okulistyka), Gastromed w Lublinie (gastroenterologia), czy sieć  klinik kardiologicznych (12 szpitali).

Pełniła funkcje w Zarządach i Radach Nadzorczych spółek medycznych. Posiada doświadczenie  w audytach medycznych i przejęciach placówek medycznych. Uczestniczyła jako audytor obszarów operacyjnych i klinicznych w ponad 50 transakcjach M&A w sektorze medycznym, a także w procesach prywatyzacyjnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Posiada kompetencje z zakresu budowania kapitału ludzkiego, zarządzania poprzez jakość, zarządzania ryzykiem w zakładach opieki zdrowotnej oraz restrukturyzacji i optymalizacji przedsiębiorstw medycznych. Doradzała, jako ekspert branżowy, największym funduszom private equity w Polsce (między innymi Bridgepoint, Innova) oraz inwestorom prywatnym.

Absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie, Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Informatyki  i Zarządzania.

Aneta Sowińska

Aneta Sowińska – Członek Zarządu

Menadżer, ekspert z ponad 14-letnim doświadczeniem oraz z 10-letnim w zarządzaniu w obszarach administracji, kadr, zakupów oraz zarzadzania nieruchomościami. W latach 1997-2009 związana  z sektorem odzieżowym i nieruchomościowym. Pełniła funkcje kierownicze m.in. w Vistula Group, Black Lion Fund S.A. (obecne: Soho Developmet S.A.). Pełniła funkcję Członka Zarządu i zasiadała w Radach Nadzorczych spółek z segmentu kadry i płace, IT oraz spółek medycznych.

Od października 2013 r. pełniła funkcję Członka Zarządu Grupy Scanmed, gdzie odpowiadała za Pion Zasoby (zarządzanie infrastrukturą, zakupy, magazyny, zaopatrzenie, teleinformatyka, kadry i płace oraz BHP). Zarządzała budżetem inwestycyjnym oraz nadzorowała liczne procesy inwestycyjne w największych jednostkach szpitalnych w Polsce.

Posiada szerokie doświadczenia w procesach analizy operacyjnej. Absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu w Łodzi, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (zarządzanie nieruchomościami) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Monika Motylewska-Ziobro

Monika Ziobro-Motylewska – Członek Zarządu

Menadżer, ekspert z 17-letnim doświadczeniem w kluczowych obszarach zarządzania operacyjnego w spółkach medycznych w zakresie: sprzedaży (dla klientów korporacyjnych, indywidualnych, w ramach turystyki medycznej), marketingu  i PR, obsługi klienta oraz pracy call center. Pełniła funkcje kierownicze w działach sprzedaży w wiodących grupach medycznych, w tym w Grupie Lux Med oraz w Grupie Scanmed.

Posiada doświadczenie w obszarze kreowania strategii handlowej, marketingowej i PR spółki, organizowania kanałów sprzedaży, kreowania i wdrażania nowych strategii marketingowo-handlowych oraz kształtowania wizerunku firmy, budowania relacji z kluczowymi klientami oraz zarządzania zespołami sprzedaży.

Pełniła funkcję Członka Zarządu spółek medycznych.

Posiada doświadczenie w obsłudze procesów M&A i powiązanych z nimi restrukturyzacji i integracji przejmowanych podmiotów.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.