Szpital na Klinach wziął udział w spotkaniu EIT Health Hub Poland

szpital na klinach wezmie udzial w spotkaniu eit health hub poland

W dniu 14 listopada prezeska Szpitala na Klinach – Joanna Szyman wzięła udział w spotkaniu Morning Health Talks organizowanym przez LifeScience Kraków EIT Health Hub. Spotkanie poświęcone było nowemu paradygmatowi innowacyjnego szpitala, a nasze doświadczenia pozwoliły uczestnikom spotkania odpowiedzieć na pytanie jaki powinien być nie tylko nowoczesny, ale również innowacyjny szpital.

Spotkania Morning Health Talks to otwarty dialog z ekspertami reprezentującymi różne doświadczenia i perspektywy, który ma na celu podnoszenie świadomości na temat globalnych problemów zdrowotnych, które należy rozwiązywać przy udziale lokalnych interesariuszy. Takie ukierunkowanie i związane z nim działania mają za zadanie ustanawiać i wzmacniać relacje między lokalnymi, regionalnymi ale także krajowymi interesariuszami innowacji.

Rozmowa o paradygmacie innowacyjnego szpitala koncentrowała się na potrzebach i możliwościach transformacji szpitali i świadczeniodawców, którzy stoją w obliczu coraz szybszej zmiany a podczas spotkania eksperci odpowiadali na takie pytania jak: co to znaczy śledzić rozwój technologii w szpitalach – czy można być wykluczonym?, czy szpitale mogą być motorem zmian?, co może być nowym KPI dla szpitala?, czy trzeba zmienić paradygmat funkcji szpitala?.

wstecz dalej
Wyślij wiadomość

    Napisz do nas..