Pierwszy w Polsce konkurs chirurgii robotycznej dla studentów medycyny zorganizowany przez Szpital na Klinach oraz Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Pierwszy w Polsce konkurs chirurgii robotycznej

Szpital na Klinach we współpracy z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przygotowali konkurs „Buduj przyszłość z robotem da Vinci”. Konkurs dedykowany jest studentom III i IV roku studiów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

Wydarzenie ma na celu motywowanie i promowanie najbardziej zdolnych studentów oraz zwiększenie i upowszechnienie chirurgii robotycznej wśród społeczności akademickiej kierunków medycznych, jako dziedziny mocno osadzonej w chirurgii. Nagrodą w konkursie jest prestiżowy, trzydniowy kurs z zakresu robotyki chirurgicznej da Vinci, z wykorzystaniem symulatora SimNow oraz dodatkowo wizyta studyjna w ORSI ACADEMY  w Belgii – ośrodku,  który jest  największym w Europie centrum szkoleniowym w chirurgii robotycznej jak i wymarzonym miejscem pracy dla wielu chirurgów. Kształcenie przyszłych lekarzy realizowane na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego realizowane jest od początku z wykorzystaniem efektywnych i nowoczesnych metod dydaktycznych.

– Ten nowatorski program opiera się na kształceniu modularnym, w którym łączone są treści  zawarte w kilku klasycznych przedmiotach medycznych w moduły obejmujące całość danej problematyki, co ułatwia przyswajanie i racjonalne wykorzystanie uzyskanej wiedzy. Drugim filarem naszego programu jest umożliwienie studentom szerokiego dostępu do nauki praktycznej w oparciu o najnowocześniejsze metody współczesnej medycyny. Jednym z elementów tego zamierzenia jest prowadzenie zajęć klinicznych z możliwością zapoznania studentów z elementami robotyki, co rutynowo realizujemy w trakcie zajęć klinicznych. Kontynuacją realizacji zamierzenia jest organizacja konkursu doskonalącego umiejętności operowania z wykorzystaniem robota da Vinci w Szpitalu na Klinach, w którym realizowane są zajęcia z ginekologii i położnictwa, prowadzone przez pracowników Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu. To wspólne działanie Szpitala i naszej Uczelni modelowo wykorzystuje bardzo nowoczesną aparaturę medyczną w kształceniu studentów kierunku lekarskiego – podkreśla prof. dr hab. n. med. Filip Gołkowski, dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

wstecz dalej
Wyślij wiadomość

    Napisz do nas..