Metody leczenia raka piersi

Leczenie raka piersi jest złożone i dostosowywane indywidualnie do pacjentki w zależności od stadium choroby, typu histopatologicznego nowotworu, stanu ogólnego kobiety oraz obecności ewentualnych markerów molekularnych. Poniżej przedstawiamy główne metody leczenia raka piersi:

 • Chirurgia – jest to najczęstsza metoda leczenia raka piersi. W zależności od wielkości i lokalizacji guza oraz indywidualnych preferencji pacjentki, chirurg może zastosować:
  • Lumpektomię (operację oszczędzającą), która polega na usunięciu guza wraz z niewielkim marginesem zdrowej tkanki dookoła.
  • Mastektomię, która polega na usunięciu całej piersi.
  • Mastektomię lub zabieg oszczędzający rozszerzony o usunięcie wszystkich pachowych węzłów chłonnych  lub przy braku podejrzenia przerzutów – jedynie węzła wartowniczego
 • Radioterapia -jest to stosowanie promieniowania w celu niszczenia komórek nowotworowych. Może być stosowana po operacji oszczędzającej, po mastektomii lub w leczeniu przerzutów.
 • Chemioterapia, która polega na stosowaniu leków przeciwnowotworowych w celu zniszczenia komórek rakowych. Chemioterapia może być stosowana przed operacją (neoadiuwantowo), aby zmniejszyć rozmiar guza, lub po operacji (adiuwantowo) w celu zniszczenia ewentualnych niewykrytych komórek rakowych.
 • Hormonoterapia, która wykorzystywana jest u pacjentek, u których nowotwór jest wrażliwy na hormony. Leki w hormonoterapii hamują działanie hormonów lub blokują ich produkcję, co prowadzi do zahamowania wzrostu komórek nowotworowych.
 • Terapia celowana, czyli stosowanie leków, które atakują konkretnie określone cechy komórek nowotworowych. Przykładowe leki to trastuzumab czy pertuzumab, które są stosowane u pacjentek z nadmierną ekspresją receptora HER2.
 • Immunoterapia, która jest stosunkowo nową metodą leczenia polegającą na stymulacji układu odpornościowego pacjentki, aby zaatakował komórki rakowe.

Decyzja o wyborze odpowiedniej metody leczenia jest zawsze podejmowana po konsultacji z onkologiem i zespołem specjalistów przy czym niezwykle ważne jest też uwzględnienie indywidualnych preferencji i sytuacji pacjentki.