Diagnostyka raka piersi

Diagnostyka raka piersi obejmuje szereg badań, które pomagają lekarzom w wykrywaniu zmian w piersiach, ich ocenie i klasyfikacji. Poniżej przedstawiamy najważniejsze metody diagnostyczne używane w wykrywaniu i ocenie raka piersi:

  • Samobadanie piersi – jest to prosta metoda, którą kobiety mogą wykonywać regularnie w domu. Pozwala ona na wczesne wykrycie ewentualnych guzów czy innych nieprawidłowości.
  • Mammografia – jest to badanie rentgenowskie piersi, które pozwala na wizualizację zmian w tkance gruczołowej. Regularne mammografie są kluczowym narzędziem w wczesnym wykrywaniu raka piersi.
  • Ultrasonografia (USG) piersi – jest to badanie, które korzysta z fal ultradźwiękowych do tworzenia obrazów wnętrza piersi. Często jest stosowane w połączeniu z mammografią, szczególnie w przypadku kobiet z gęstą tkanką piersi.
  • Rezonans magnetyczny (MRI) piersi, który może być stosowany w szczególnych sytuacjach, takich jak ocena wielkości nowotworu lub poszukiwanie zmian w drugiej piersi.
  • Biopsja, wykorzystywana jeśli w trakcie wyżej wymienionych badań zostaną wykryte podejrzane zmiany. Podczas badania pobierana jest próbka tkanki do badania histopatologicznego.
  • Badanie histopatologiczne, czyli mikroskopowa ocena pobranej próbki tkanki z piersi, która pozwala na potwierdzenie lub wykluczenie obecności komórek nowotworowych.
  • Testy genetyczne. U niektórych kobiet ryzyko raka piersi związane jest z mutacjami w określonych genach (np. BRCA1, BRCA2). Testy genetyczne mogą pomóc w identyfikacji tych mutacji.
  • Badania obrazowe innych obszarów ciała wykonywane w przypadku zaawansowanego raka piersi mogą takie jak tomografia komputerowa (CT), scyntygrafia kości czy PET-CT, które pomagają ocenić czy nowotwór nie rozprzestrzenił się poza pierś.

Warto pamiętać, że kluczową kwestią w diagnostyce raka piersi jest wczesne wykrycie zmiany. Im wcześniej zostanie zdiagnozowany rak piersi, tym lepsze są szanse na skuteczne leczenie a regularne badania przesiewowe oraz świadomość objawów raka piersi powinny być istotne dla każdej kobiety.