Przepuklina pachwinowa

Czym jest przepuklina pachwinowa?

Przepuklina pachwinowa to patologiczne, czyli nieprawidłowe „uwypuklenie” w postaci miękkiego guza występujące w okolicy pachwiny, do którego dochodzi na skutek osłabienia siły mięśni lub powłok brzusznych. Przemieszczeniu do pachwiny ulegają najczęściej jelita lub błona wyścielająca jamę brzuszną, czyli otrzewna. Przepuklina pachwinowa to schorzenie, które rozwija się powoli, a jej pierwsze objawy są często niecharakterystyczne, dlatego diagnozowana jest często w zaawansowanym stadium choroby.

Rodzaje przepuklin pachwinowych

Przepukliny pachwinowe mogą być:

  • nabyte, które powstały na etapie dorosłego życia
  • wrodzone, wynikające z niewłaściwego rozwoju zarodka
  • skośne (tzw. przepuklina boczna), kiedy przebieg kanału przepukliny przechodzi przez kanał pachwinowy aż do moszny u mężczyzn lub podstawy wargi sromowej większej u kobiet
  • proste (tzw. przepuklina przyśrodkowa), kiedy kanał przepukliny przechodzi w tzw. trójkącie Hasselbacha (ta odmiana jest zawsze nabyta, mniejsza i zdarza się rzadziej niż skośna)
    • szczególnym rodzajem przepukliny pachwinowej jest przepuklina nawrotowa. Średnio ok. 10% pacjentów, którzy przeszli operacje przepuklin w przeszłości, może odczuwać ponowne objawy przepukliny. Często w takim wypadku jedyną metodą operacji małoinwazyjnej jest operacja robotowa. Jest to związane z faktem, że w takich wypadkach zachodzi konieczność usuwania znacznej ilości zrostów, usuwanie poprzednich (często przemieszczonych) siatek oraz szycia ubytku w powłokach ciała, co jest niezwykle trudne w technice laparoskopowej. Często w takich przypadkach jedyną alternatywą dla chirurgii otwartej jest technika robotowa
    • u kobiet najczęstszym rodzajem przepukliny w okolicy pachwiny jest przepuklina udowa, która podobnie jak w innych przepuklinach objawia się obecnością często bolesnego guzka poniżej więzadła pachwinowego. Tego rodzaju przepukliny mogą częściej niż inne ulegać uwięźnięciu, co może prowadzić do niedrożności i uszkodzenia jelit.

Przepuklina pachwinowa – przyczyny powstawania

Przyczyną przepukliny pachwinowej u dzieci do 2 lat  jest niezarośnięty uchyłek otrzewnej (tzw. uchyłek pochwowy), który w prawidłowym przebiegu życia płodowego powinien zamknąć się i zarosnąć do  ok. 20. tygodnia ciąży. U dorosłych główną przyczyną powstania przepukliny pachwinowej jest zwiotczenie mięśni brzucha do czego przyczyniają się otyłość i nadwaga, palenie papierosów, praca wymagająca podnoszenia ciężkich przedmiotów, uporczywy kaszel, kichanie lub zaparcia, choroby gruczołu krokowego u mężczyzn, przebyty wcześniej uraz jak również wykonywanie ćwiczeń bez uprzedniej rozgrzewki oraz zbyt intensywny trening siłowy mięśni brzucha.

Przepuklina pachwinowa – objawy

Przepuklina pachwinowa na wczesnym etapie choroby najczęściej przebiega w sposób bezobjawowy. Wraz z upływem czasu u pacjentów pojawia się miękki guzek w okolicy pachwiny (który może znikać w pozycji leżącej) oraz przejściowe dolegliwości bólowe w pachwinie nasilające się głównie podczas wysiłku fizycznego, kaszlu lub śmiechu. Niekiedy u pacjentów pojawiają się także problemy z oddaniem stolca, ból w podbrzuszu jak również uczucie ciężaru w podbrzuszu.

Przepuklina pachwinowa – diagnostyka

Przepuklina pachwinowa diagnozowana jest głównie podczas badania palpacyjnego w trakcie konsultacji u chirurga, kiedy w badaniu potwierdza się występowanie miękkiego guzka lub uwypuklenia w obrębie pachwiny, w  okolicach warg sromowych większych lub moszny. W niektórych przypadkach niemożliwe jest wyczucie przez specjalistę typowego uwypuklenia,  wówczas charakterystycznym objawem przepukliny pachwinowej jest szeroki pierścień kanału pachwinowego. Na jednoznaczne postawienie diagnozy pozwala również wykonanie  badania USG jamy brzusznej.

Przepuklina pachwinowa – leczenie

Złotym standardem leczenia przepukliny pachwinowej jest zabieg operacyjny, który może być przeprowadzony na drodze chirurgii otwartej, laparoskopowej lub z wykorzystaniem robota chirurgicznego. Wybór metody chirurgicznej uzależniony jest od stopnia zaawansowania i rozmiaru przepukliny, doświadczenia chirurga i dostępności odpowiednich metod i narzędzi. Celem leczenia operacyjnego przepukliny pachwinowej jest odprowadzenie worka przepuklinowego do jamy brzusznej oraz zakrycie ubytku  przez który przedostała się przepuklina poprzez zszycie mięśnie i więzadła oraz wykorzystanie specjalnej siatki.

Zabiegi operacyjnego leczenia przepukliny pachwinowej wykonuje się techniką:

  • beznapięciową,czyli z użyciem specjalnych siatek, która ogranicza ryzyko nawrotu przepukliny jak również minimalizuje dolegliwości bólowe po stronie pacjenta
  • napięciową, w której poprzez zszycie tkanek mięśniowych kanału pachwinowego tamowane jest ujście przepukliny pachwinowej. Technika ta wiąże się z większym ryzykiem nawrotu choroby jak również większymi dolegliwościami bólowymi u pacjentów z powodu napięcia szwó

Przepuklina pachwinowa – operacja robotyczna

Operację z wykorzystaniem robota chirurgicznego przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym przez kilka jednocentymetrowych nacięć w powłoce brzusznej pacjenta. Przez zrobione wcześniej nacięcia chirurg wprowadza do ciała pacjenta zminiaturyzowane narzędzia chirurgiczne oraz kamerę. W przeciwieństwie do operacji tradycyjnej czy laparoskopowej chirurg nie znajduje się bezpośrednio przy stole na którym ułożony jest pacjent, ale steruje ramionami robota z poziomu specjalnej konsoli. Operacja przepukliny pachwinowej z wykorzystaniem robota pozwala chirurgowi na przeprowadzenie zabiegu w 10-krotnym powiększeniu, w jakości FullHD co wpływa na  precyzję zabiegu. Przeprowadzenie operacji robotycznej z wykorzystaniem robota lub laparoskopii pozwala na mniejszą interwencję chirurgiczną, mniejsze dolegliwości bólowe, niższe ryzyko infekcji, powikłań i utraty dużej ilości krwi. Zgodnie z danymi  z retrospektywnego, wieloośrodkowego, nierandomizowanego, kontrolowanego  badania klinicznego oceniającego zastosowanie systemu chirurgicznego w zabiegach naprawy przepukliny pachwinowej w porównaniu z otwartymi zabiegami chirurgicznymi, pacjenci, którzy przeszli operację przepukliny pachwinowej za pomocą robota, mieli niższy odsetek powikłań po operacji od czasu opuszczenia szpitala do 30 dni po operacji w porównaniu z pacjentami, którzy przeszli operację otwartą. Zgodnie z danymi chirurgia robotyczna umożliwia również  skrócenie  okresu hospitalizacji i rekonwalescencji ponieważ pacjenci, którzy mieli operację przepukliny pachwinowej przy użyciu technologii robotycznej, pozostawali w szpitalu krócej niż pacjenci którzy mieli otwartą procedurę. Chirurgia robotyczna jak również jest szansą na  przeprowadzenie zabiegu małoinwazyjnego u pacjentów z obciążonym wywiadem lub ze znacznym stopniem otyłości.

Rekonwalescencja po operacyjnym leczeniu przepukliny pachwinowej

Niezależnie od metody, którą wykonany jest zabieg pacjenci najczęściej opuszczają szpital dzień po zabiegu, a okres rekonwalescencji uzależniony jest od rozległości zabiegu i wynosi ok. 2 tygodnie do miesiąca, podczas którego nie wolno dźwigać ciężarów. Dodatkowo w okresie 2 tygodni po zabiegu rekomendowane jest ograniczenie aktywności ruchowej z uwagi na fakt, że ruch może skutkować rozejściem się szwów. Warto nie przebywać za długo w pozycji siedzącej, a dodatkowo pacjentom przeciwskazana jest  jazda na rowerze.

Przepuklina pachwinowa – cena zabiegu

Cena komercyjnego zabiegu leczenia przepukliny pachwinowej uzależniona jest od metody, którą zostanie przeprowadzona (klasyczna, laparoskopowa, z użyciem robota chirurgicznego), stopnia zaawansowania choroby jak również konieczności lub nie użycia siatek wzmacniających. Wszystkie szczegóły operacji oraz możliwości jej przeprowadzenia omawiane są zawsze wspólnie z pacjentem i lekarzem prowadzącym podczas konsultacji kwalifikującej do zabiegu.