Przepuklina brzuszna

Czym jest przepuklina brzuszna?

Przepuklina brzuszna to dość częste schorzenie albowiem diagnozowane jest u ok. 25% u mężczyzn i 3% u kobiet. Przepuklina brzuszna to patologiczne przemieszczenie się narządów jamy brzusznej np. jelit, otrzewnej, żołądka poza ich prawidłowe, anatomiczne położenie przez naturalne lub nabyte otwory w powłokach ciała. Przepukliny brzuszne można podzielić na:

 • przepukliny wrodzone, czyli występujące w lokalizacjach anatomicznych, w których nie doszło do zamknięcia naturalnych otworów np. przepuklina pępkowa, pachwinowa skośna
 • przepukliny nabyte, czyli występujące na skutek osłabienia siły powłok jamy brzusznej lub mięśni pod wpływem oddziaływania czynników takich jak wzrost ciśnienia w jamie brzusznej na skutek ciąży, kichania, zaparć czy na wskutek wcześniej przeprowadzonego zabiegu chirurgicznego np. przepuklina pachwinowa prosta, przepuklina udowa, przepuklina w bliźnie pooperacyjnej

Przepukliny brzuszne – przyczyny powstawania

Do pojawienia się przepuklin brzusznych dochodzi w wyniku osłabienia mięśni przedniej ściany brzusznej, wad powięzi,  nierównomiernego napięcia mięśniowego na skutek wad rozwojowych, które powstały w okresie życia płodowego lub nabytego osłabienia lub uszkodzenia tkanek wywołanego podeszłym wiekiem, urazami, wcześniejszymi zabiegami chirurgicznymi, wzrostem ciśnienia śródbrzusznego na skutek kichania, kaszlu, zaparć czy ciąży

Wśród czynników zwiększających ryzyko pojawienia się przepukliny brzusznej najczęściej wymienia się:

 • płeć męską
 • wiek
 • otyłość i nadwagę
 • charakter wykonywanej pracy, która wymaga dużego wysiłku fizycznego lub dźwigania ciężarów
 • uprawianie sportów wyczynowych
 • siedzący tryb życia
 • wykonane wcześniej operacje w obrębie jamy brzusznej, szczególnie jeżeli doszło do zakażenia rany pooperacyjnej
 • wielokrotne ciąże
 • przebyte urazy, wypadki w obrębie jamy brzusznej
 • palenie papierosów
 • choroby osłabiające ciągłość tkanki łącznej
 • choroby, których objawy takie jakie kichanie, kaszel, zaparcia, częste oddawanie moczu powodują wzrost ciśnienia w jamie brzusznej
 • osłabienie powięzi poprzecznej
 • terapie sterydami
 • wodobrzusze

Rodzaje przepuklin brzusznych

Do przepuklin brzusznych zalicza się:

 • przepuklinę pachwinową– to najczęściej występująca przepuklina brzuszna, występująca głównie u mężczyzn, która polega na przemieszczeniu się worka przepuklinowego do pachwiny. Przepuklina u dzieci ma charakter wrodzony, natomiast  u dorosłych jest to zawsze przepuklina nabyta,
 • przepuklinę udową– która częściej dotyka kobiety i polega na patologicznym  przemieszczeniu się narządów jamy brzusznej lub ich fragmentów w okolice górnej oraz przyśrodkowej powierzchni uda,
 • przepuklinę pępkową– która polega na nieprawidłowym przemieszczeniu się narządów jamy brzusznej lub ich fragmentów  pod skórę przez niedomknięty pierścień pępkowy oraz powłokę jamy brzusznej. Ten rodzaj przepukliny występuje głównie u noworodków, ale także u dorosłych pod postacią przepukliny okołopępkowej,
 • przepuklinę kresy białej– która polega na uwypukleniu się worka otrzewnowego i rozepchnięciu na boki mięśni prostych brzucha przez linię pasma ścięgnistego, który biegnie od wyrostka mieczykowatego, znajdującego się na końcu mostka aż do spojenia łonowego
 • przepuklinę pooperacyjną – która polega na patologicznym przemieszczeniu się narządów jamy brzusznej lub ich fragmentów w miejscu blizny powstałej na wskutek przeprowadzonego zabiegu chirurgicznego w obrębie jamy brzusznej
 • przepuklinę rozworu przełykowego –która polega na zaburzeniu anatomii układu pokarmowego i przesunięciu części żołądka, przez otwór przełykowy przepony do klatki piersiowej.

Przepuklina brzuszna –  diagnozowanie

Podstawę diagnostyki przepukliny brzusznej stanowi dokładne badanie palpacyjne w trakcie, którego lekarz wyczuwa charakterystyczny podskórny guzek, zgrubienie lub uwypuklenie pojawiające się w okolicach brzucha, pachwiny czy uda.  Pacjenci często uskarżają się także na uczucie dyskomfortu, ciągnięcia, czy bólu nasilającego się głównie w momencie wysiłku fizycznego, czy podczas kaszlu, kichania, oddawania stolca w miejscu przepukliny. Dodatkowo w diagnostyce przepukliny brzusznej wykorzystuje się również USG jamy brzusznej a w niektórych przypadkach również tomografię komputerową i rezonans magnetyczny miednicy mniejszej, które są bardzo przydatne w diagnozowaniu przepuklin rozworu przełykowego i wewnętrznych.

Przepuklina brzuszna –  leczenie

W większości przypadku leczenie przepuklin brzusznych odbywa się na drodze interwencji chirurgicznej, wyjątek stanowią przepukliny pępkowe u dzieci, które w większości przypadków znikając samoistnie do ukończenia przez dziecko 3 roku życia.

Operacje przepuklin brzusznych można przeprowadzić metodą napięciową polegającą na zszywaniu tkanek, celem „zatamowania”  ujścia przepukliny lub metodą beznapięciową, w których używane są specjalne siatki zabezpieczające wrota przepukliny jak również minimalizujące ryzyko nawrotu choroby.

Operację przepukliny brzusznej wykonuje się na drodze chirurgii otwartej (klasycznej) lub z wykorzystaniem technik małoinwazyjnych takich jak laparoskopia czy robot chirurgiczny. W zależności od wielkości przepukliny i lokalizacji przepukliny operacja wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym i trwa ok. 30 minut do 2 godzin.

Techniki małoinwazyjne pozwalają na naprawę przepuklin brzusznych bez konieczności rozległego nacinania powłok skórnych pacjenta. Operacje wykonuje się przez 3-5 nacięcia, których średnica nie przekracza jednego centymetra. Za pomocą tych nacięć chirurg wprowadza w miejsce przepukliny zminiaturyzowane narzędzia chirurgiczne oraz kamerę endoskopową, która przekazuje obraz z wnętrza ciała pacjenta na ekran monitora. Następnie operator dokonuje wypreparowania przepukliny i jeżeli zachodzi taka konieczność umieszczenia specjalnej siatki pod przepukliną celem zaopatrzenia ubytku i wzmocnienia powłok jamy brzusznej.  Wykorzystanie w naprawie przepuklin brzusznych laparoskopii lub robotów chirurgicznych pozwala pacjentom na mniejszą interwencję chirurgiczną, mniejsze dolegliwości bólowe, niższe ryzyko infekcji, powikłań i utraty dużej ilości krwi jak również nawrotu przepukliny. Dodatkowo pacjenci szybciej przechodzą okres rekonwalescencji i powrotu do swoich czynności życiowych i zawodowych.

Przepuklina brzuszna  – cena zabiegu

Cena komercyjnego zabiegu naprawy przepukliny brzusznej uzależniona jest od rodzaju przepukliny w zależności od miejsca jej lokalizacji, metody, którą zostanie przeprowadzona operacja (klasyczna, laparoskopowa, z użyciem robota), stopnia zaawansowania choroby i wielkości przepukliny,  konieczności lub nie użycia siatek wzmacniających ściany jamy brzusznej jak również rodzaju zastosowanego znieczulenia (znieczulenie miejscowe lub ogólne). Wszystkie szczegóły operacji oraz możliwości jej przeprowadzenia omawiane są zawsze wspólnie z pacjentem i lekarzem prowadzącym podczas konsultacji kwalifikującej do zabiegu.