Leczenie otyłości

Leczenie Otyłości

Otyłość to choroba cywilizacyjna, która uważana za pandemię XXI wieku. World Obesity Federation zakłada się, że aż 2,7 mld ludzi do 2025 roku będzie borykało się z problemem nadwagi lub otyłości, co w praktyce oznacza, że otyłość dotknie co czwartą osobę na świecie. W Polsce z problemem otyłości zmaga się aż 23% społeczeństwa, a odsetek ten z roku na rok rośnie. Dodatkowo szacuje się, że co drugi Polak ma problemy z otyłością bądź nadwagą, a choroba ta częściej dotyka mężczyzn (74%) niż kobiet (50%). Niestety coraz powszechniejszym zjawiskiem staje się otyłość chorobliwa, która oprócz tego, że jest chorobą przewlekłą to nieleczona niesie ze sobą szereg negatywnych skutków dla naszego zdrowia i co najgorsze odpowiada za blisko 3 miliony zgonów rocznie na świecie.

Do rozwoju otyłości dochodzi na skutek nieprawidłowego i nadmiernego gromadzenia się tkanki tłuszczowej wskutek złych nawyków żywieniowych, czynników genetycznych czy braku aktywności ruchowej. W efekcie podaż energii dostarczanej naszemu organizmowi znacznie przewyższa jej wydatkowanie i dochodzi najpierw do zwiększenia masy ciała, w kolejnych krokach do powstania nadwagi a finalnie otyłości. O otyłości mówi się w przypadku kiedy wskaźniki masy ciała (BMI) jest ≥30 kg/m2, , a poziom tkanki tłuszczowej przekracza 20% masy ciała mężczyzny i 30% kobiety.

Szacuje się, że otyłość skraca życie o 8-20 lat ale również jest przyczyną powstawania wielu chorób, które mogą być niebezpieczne dla naszego życia i zdrowia takich jak zaburzenia lipidowe, miażdżyca, cukrzyca, choroba niedokrwienna serca czy nadciśnienie tętnicze.

W leczeniu otyłości z pomocą przychodzi wiele metod wśród, których najczęściej wymienia się zbilansowaną dietę i wysiłek fizyczny, parafarmaceutyki, farmakoterapię jak również leczenie chirurgiczne, które dedykowane jest pacjentom z otyłością olbrzymią (BMI ≥40 kg/m2) lub z niższym BMI w przypadku istnienia chorób współistniejących takich jak cukrzyca, nadciśnienie, choroba wieńcowa czy zespół bezdechu sennego.

Otyłość – przyczyny powstawania

Przyczyn powstawania otyłości nie da się określić jednoznacznie niemniej jednak w większości przypadków, ponieważ aż w 30-40% zachorowań za jej pojawienie się odpowiadają nasze geny. U dziecka rodzica dotkniętego otyłością prawdopodobieństwo jej pojawienia się w wieku dorosłym jest wyższe aż pięciokrotnie, a w przypadku kiedy oboje rodzice byli otyli to ryzyko to wzrasta aż 13-krotnie. Warto dodać, że nie samo dziedziczenie genów sprzyja rozwojowi otyłości, ale również powielanie złych nawyków żywieniowych naszych najbliższych oraz schematów spędzania wolnego czasu bez odpowiedniej ilości aktywności ruchowej.

Na rozwój otyłości mają także wpływ czynniki środowiskowe takie jak nieprawidłowe nawyki żywieniowe, źle zbilansowana dieta, brak wystarczającej aktywności fizycznej czy czynniki kulturowe. Dodatkowo otyłość może być efektem zaburzeń endokrynologicznych jak również skutkiem przyjmowania niektórych leków takich jak neuroleptyki w szczególności pochodne fenotiazyny i butyrofenonu, glikokortykosteroidy, octan medroksyprogesteronu jak również niektórych leków przeciwdepresyjnych i hipotensyjnych np. β i α-blokerów.

Otyłość – skutki

Bagatelizowanie nadwagi i otyłości może nieść ze sobą przykre konsekwencje dla naszego zdrowia i życia. Wbrew pozorom otyłość to nie tylko problem estetyczny ale przede wszystkim zdrowotny, który może sprzyjać rozwojowi wielu chorób takich jak cukrzyca typu 2, zaburzenia lipidowe, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze czy choroba niedokrwienna serca lub udar mózgu. Dodatkowo otyłość wpływa na rozwój niektórych nowotworów złośliwych np. raka endometrium u kobiet, niewydolności krążenia, chorób kostno – stawowych jak również może stanowić przyczynę pojawienia się zespół bezdechu sennego czy niepłodności.  Warto dodać, że otyłość to również ryzyko pojawienie się konsekwencji natury psychologicznej takich jak depresja, niska samoocena, brak samoakceptacji czy poczucie izolacji.

Otyłość – dla kogo leczenie chirurgiczne

Do chirurgicznego leczenia otyłości kwalifikowane są osoby, u których występuje:

  • otyłość III stopnia – wskaźnik masy ciała BMI wynosi ≥40 kg/m2. U tej grupy pacjentów podstawę do kwalifikacji stanowi tzw. otyłość olbrzymia, nawet przy braku ewidentnych chorób towarzyszących
  • otyłość II stopnia – wskaźnik masy ciała wynosi BMI 35 – 39 kg/m2 przy jednoczasowym występowaniu chorób współistniejących jak np. cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, zespół bezdechu sennego, zaburzenia lipidowe, choroby stawów wymagające leczenia chirurgicznego, zespół hipowentylacji spowodowany otyłością, bezpłodność u kobiet będąca wynikiem zespołu policystycznych jajników, niealkoholowe stłuszczenie wątroby czy hiperlipidemia
  • otyłość I stopnia – wskaźnik masy ciała BMI ≥30-34,9 kg/m2 u osób chorych na cukrzycę typu 2 ze. Wprzypadku utrzymywania się podwyższonego poziomu cukru pomimo włączenia do farmakoterapii u niektórych pacjentów należy wziąć pod uwagę leczenie chirurgiczne. W tym przypadku aby móc przeprowadzić zabieg wymagany jest szereg konsultacji i badań, a operacja przeprowadzana jest po uzyskaniu odpowiedniej zgody w warunkach badań klinicznych

Biorąc pod uwagę wiek pacjentów chirurgiczne leczenie otyłości przeprowadza się zazwyczaj u osób pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Decyzja o możliwości przeprowadzenia zabiegu podejmowana jest każdorazowo przez lekarza bariatrę na podstawie wywiadu, analizy wyników zleconych badań i konsultacji, wskaźnika BMI oraz analizy wagi i składu ciała pacjenta. Dodatkowo podczas podejmowania decyzji o kwalifikacji do zabiegu brane są pod uwagę parametry z wcześniejszych lat dlatego ważne jest przygotowanie do wizyty i zebranie informacji dotyczących zmian w wadze ciała na przestrzeni ostatnich lat, ewentualnych chorób współistniejących do otyłości jak i przebytego wcześniej leczenia.

Chirurgiczne leczenie otyłości – korzyści dla pacjentów

Oprócz znacznej redukcji masy ciała operacje bariatryczne pozwalają chorym na eliminację chorób towarzyszących otyłości i na uniknięcie ich negatywnych skutków. Zgodnie z szacunkami zabiegi bariatryczne istotnie wpływają na zmniejszenie ryzyka zgonu z powodu chorób układu sercowo – naczyniowego nawet o 89% w okresie 5 lat jak również poprawiają jakość życia, co obserwuje się aż u ok. 95% chorych. Warto podkreślić, że operacje bariatryczne w wielu przypadkach, albowiem nawet u 80% chorych pozwalają również na wyeliminowanie cukrzycy typu 2, co niweluje konieczność przyjmowania leków przeciwcukrzycowych.

Umów się na wizytę u lekarza
Umów się na wizytę: 12 267-40-64
Wyślij wiadomość

    Napisz do nas..