Szpitalna Klinach współpracuje z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego od 3 lat, jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce, kształci studentów na kierunku lekarskim w języku polskim i angielskim oraz prowadzi badania naukowe w dyscyplinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. We współpracy z Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Akademii Szpital na Klinach rozpoczął działalność dydaktyczną oraz naukową związaną z wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Umowa o współpracy dotyczy również odbywania przez studentów kierunku lekarskiego zajęć klinicznych oraz praktyk, tworzenia oddziałów klinicznych i prowadzenia badań naukowych na bazie działalności leczniczej prowadzonej przez Szpital z wykorzystaniem sprzętu, aparatury i zaplecza będącego w dyspozycji obu jednostek.

Przygotowany program jest doceniany przez studentów. Michał Gołąbek student, przewodniczący sekcji ginekologicznej koła naukowego podkreśla:

“Zdecydowałem się na studiowanie na Akademii Krakowskiej ponieważ zainteresował mnie nowoczesny i ciekawy sposób nauczania, możliwość kontaktu z pacjentami od pierwszego roku oraz nie spotykany na skalę Polska dostęp do nowoczesnego sprzętu i technologii nie tylko dla kadry wykładającej ale również dla nas, dla studentów”.

W maju Klinika Ginekologii i Uroginekologii Krakowskiej Akademii mieszcząca się w Szpitalu na Klinach uzyskała grant ze środków statutowych Uczelni, który pozwoli na prowadzenie badań w obszarze diagnostyki urodynamicznej w chorobach związanych z nietrzymaniem moczu.  Badania te dotyczą tzw. profilometrii przestrzennej. Ta nowa metoda pozwala na trójwymiarowe obrazowanie ciśnień panujących na całej długości cewki moczowej. Pozwala to na dokładniejszą niż dotychczas diagnostykę nietrzymania moczu, ale daje również lepszy wgląd w patofizjologię cewki moczowej.

Cieszymy się, że poza aktywnością w obszarze udzielania świadczeń zdrowotnych możemy uczestniczyć w programach dydaktycznych i naukowych, a także rozwijać szkolenia podyplomowe lekarzy w zakresach dotychczas niedostępnych w Polsce, w tym w zakresie chirurgii z wykorzystaniem systemu da Vinci – mówi Józefa Job Dyrektor Szpitala na Klinach

Wyślij wiadomość

Napisz do nas