Rak – globalne wyzwanie –Światowy Dzień Walki z Rakiem (World Cancer Day)

swiatowy dzien walki z rakiem

Każdego roku 4 lutego podczas  Światowego Dnia Walki z Rakiem 2022 (World Cancer Day) świat jednoczy się aby podnieść świadomość na temat raka i edukacji onkologicznej. Przed tym dniem Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) opublikowała najnowsze szacunki dotyczące globalnego obciążenia chorobami nowotworowymi. Szacuje się, że w 2022 r. odnotowano 20 milionów nowych przypadków raka i 9,7 miliona zgonów. Szacunkowa liczba osób, które przeżyły w ciągu 5 lat od zdiagnozowania raka wyniosła 53,5 miliona. Około 1 na 5 osób w ciągu swojego życia zachoruje na nowotwór a ok.  1 na 9 mężczyzn i 1 na 12 kobiet umiera z powodu tej choroby.  Nowe szacunki dostępne w Globalnym Obserwatorium Raka IARC obejmujące 185 krajów i 36 nowotworów pokazują, że 10 rodzajów nowotworów łącznie odpowiadało za około dwie trzecie nowych przypadków i zgonów na całym świecie w 2022 r. Najczęściej występującym nowotworem na świecie był rak płuc był z 2,5 milionami nowych przypadków, co stanowiło 12,4% wszystkich nowych przypadków. Na drugim miejscu znalazł się rak piersi u kobiet (2,3 mln przypadków, 11,6%), następnie rak jelita grubego (1,9 mln przypadków, 9,6%), rak prostaty (1,5 mln przypadków, 7,3%) i rak żołądka (970 000 przypadków, 4,9%). Główną przyczyną zgonów z powodu nowotworów był rak płuc (1,8 mln zgonów, 18,7% wszystkich zgonów z powodu nowotworów), następnie rak jelita grubego (900 000 zgonów, 9,3%), rak wątroby (760 000 zgonów, 7,8%), rak piersi (670 zgonów, 6,9%) i raka żołądka (660 000 zgonów, 6,8%).  Szacunki IARC podkreślają rosnące obciążenie chorobami nowotworowymi, nieproporcjonalny wpływ na populacje znajdujące się w niedostatecznej sytuacji oraz pilną potrzebę zajęcia się nierównościami w zakresie nowotworów na całym świecie. Ponadto naukowcy wskazują na kilka czynników wpływających na oczekiwany wzrost zachorowań na nowotwory, takich jak otyłość, palenie tytoniu i spożywanie alkoholu a także czynniki środowiskowe, takie jak zanieczyszczenie powietrza.

W Polsce zgodnie z  raportem Krajowego Rejestru Nowotworów opublikowanym w 2022 r. wynika, że mamy ponad  171 tys. nowych zachorowań na nowotwory rocznie i ponad 100 tys. zgonów z ich powodu. Nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce powodując 25,7% zgonów mężczyzn i 23,2% zgonów kobiet. Stanowią one istotny problem zdrowotny przede wszystkim u osób w młodym i średnim wieku (25–64 lat). Zjawisko to jest szczególnie widoczne w populacji kobiet, w której od kilku lat nowotwory są najczęstszą przyczyną zgonów przed 65.rokiem życia, stanowiąc 31,7% zgonów u młodych i 46,8% zgonów u kobiet w średnim wieku.

wstecz dalej
Wyślij wiadomość

    Napisz do nas..