Leczenie czerniaka

Leczenie czerniaka zależy od stopnia zaawansowania choroby i może obejmować różne metody terapeutyczne. Poniżej przedstawiamy opis leczenia w zależności od stadium choroby:

Leczenie ogniska pierwotnego:

Radykalne leczenie ogniska pierwotnego polega na całkowitym usunięciu blizny po wykonanej biopsji wycinającej. Marginesy wycięcia zależą od grubości zmiany. Margines większy niż dwa centymetry zmniejsza ryzyko wznowy miejscowej.

Leczenie regionalnych węzłów chłonnych:

Biopsja węzła wartowniczego jest standardową procedurą i może być wykonana, aby dokładniej ocenić stan regionalnych węzłów chłonnych. Limfadenektomia (radykalne wycinanie węzłów chłonnych) jest wskazana w przypadku potwierdzenia przerzutów w węzłach wartowniczych.

Uzupełniające leczenie pooperacyjne:

Obecnie nie ma jednoznacznych dowodów na skuteczność rutynowego stosowania leczenia uzupełniającego (chemioterapia, radioterapia, immunoterapia). Decyzję o zastosowaniu takiego leczenia należy indywidualizować, biorąc pod uwagę ryzyko nawrotu i profil ryzyka pacjenta.

Leczenie przy zmianach przerzutowych:

Leczenie zmian przerzutowych zależy od liczby, lokalizacji i charakteru przerzutów oraz ogólnego stanu pacjenta. Może obejmować chirurgię, radioterapię, chemioterapię, immunoterapię lub leczenie ukierunkowane molekularnie.

Inhibitory kinazy tyrozynowej, takie jak wemurafenib, mogą być stosowane u pacjentów z mutacją w genie BRAF.

Immunoterapia, takie jak Ipilimumab, może wzmocnić odpowiedź przeciwnowotworową organizmu.

Leczenie czerniaka w stadium rozsiewu jest trudne i złożone. Wyniki leczenia są różnorodne i zależą od wielu czynników. W ostatnich latach pojawiły się jednak nowe, obiecujące opcje terapeutyczne, które poprawiły prognozy dla niektórych pacjentów. W przypadku pacjentów z zaawansowanym czerniakiem ważne jest podejście indywidualizowane i współpraca z doświadczonym zespołem medycznym.