Czynniki ryzyka powstania czerniaka

Czerniak to złośliwy rodzaj raka skóry, który rozwija się w komórkach produkujących melaninę – pigment odpowiedzialny za kolor skóry. Czerniak rozwija się w wyniku niekontrolowanego wzrostu melanocytów – komórek barwnikowych, które znajdują się w skórze. Skóra składa się z trzech warstw: naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej. Naskórek, jako najbardziej zewnętrzna warstwa, odgrywa kluczową rolę w rozwoju czerniaka.

Pomimo postępującej świadomości społecznej na temat czerniaka i działań profilaktycznych, liczba zachorowań nadal rośnie, co podkreśla znaczenie poznania i zrozumienia czynników ryzyka z nim związanych.

Czynniki ryzyka są to okoliczności, które mogą, ale niekoniecznie muszą, przyczynić się do powstania czerniaka – złośliwego nowotworu skóry. Czynniki ryzyka czerniaka są zróżnicowane i obejmują zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze czynniki ryzyka:

 • Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV: Narażenie skóry na promieniowanie ultrafioletowe (UV) pochodzące od słońca lub sztucznego opalania, takiego jak solaria, jest jednym z głównych czynników ryzyka czerniaka. Zarówno promieniowanie UVA, jak i UVB, mogą wpływać na uszkodzenie DNA skóry, co może prowadzić do powstania nowotworu.
 • Kumulacyjna ekspozycja na słońce: Długotrwałe narażenie skóry na słońce, szczególnie w młodym wieku i poważne oparzenia słoneczne, mogą znacząco zwiększyć ryzyko zachorowania na czerniaka.
 • Jasny fenotyp skóry: Osoby o jasnej karnacji, włosach rudych lub blond oraz skłonnościach do oparzeń słonecznych mają większe ryzyko zachorowania na czerniaka niż osoby o ciemniejszej skórze.
 • Wiek i płeć: Ryzyko zachorowania na czerniaka wzrasta wraz z wiekiem, a kobiety mają nieco większe ryzyko niż mężczyźni.
 • Czerniak skóry w wywiadzie: Osoby, które wcześniej chorowały na czerniaka, mają podwyższone ryzyko ponownego zachorowania.
 • Dodatni wywiad rodzinny: Obecność czerniaka u osób blisko spokrewnionych może zwiększać ryzyko zachorowania na tę chorobę u innych członków rodziny.
 • Mnogie znamiona: Osoby posiadające wiele znamion na skórze, zwłaszcza o wielkości powyżej 6 mm, mają większe ryzyko czerniaka niż osoby bez takich znamion.
 • Zespół znamion atypowych: Rzadkie schorzenie dziedziczone w sposób złożony, charakteryzujące się obecnością co najmniej 50 znamion o średnicy powyżej 2 mm, zwiększa ryzyko zachorowania na czerniaka.
 • Obecność znamion wrodzonych: Około 1% populacji może mieć znamiona wrodzone, które mogą być związane z większym ryzykiem czerniaka.
 • Immunospresja: Osoby, które otrzymują ciągłe leczenie immunosupresyjne, na przykład po transplantacji narządów, mają zwiększone ryzyko czerniaka.
 • Podłoże genetyczne: Około 3% przypadków czerniaka może mieć podłoże genetyczne, co oznacza, że ​​czynniki dziedziczne mogą odgrywać rolę w powstawaniu tej choroby.

Warto zaznaczyć, że powyższe czynniki ryzyka działają często w połączeniu, a samo występowanie jednego lub kilku z nich nie oznacza konieczności rozwoju czerniaka.

Aby ograniczyć ryzyko zachorowania na czerniaka, kluczowe jest zachowanie świadomości na temat tych czynników ryzyka oraz podjęcie odpowiednich działań prewencyjnych. Regularne badania skóry, szczególnie u osób o jasnej karnacji i z mnogimi znamionami, są kluczowym elementem wczesnego wykrywania tej groźnej choroby. Unikanie nadmiernego narażenia na promieniowanie UV, zarówno ze słońca, jak i z solarium, ma kluczowe znaczenie w profilaktyce.

W przypadku zaobserwowania podejrzanej zmiany skórnej, nie należy zwlekać, lecz skonsultować się z lekarzem. Jedynie specjalista może dokładnie ocenić zmianę i, w razie konieczności, przeprowadzić odpowiednie badania diagnostyczne. Wczesne wykrycie i odpowiednie leczenie czerniaka znacząco poprawiają rokowanie, dlatego ważne jest podjęcie działań na wczesnym etapie.

Świadomość ryzyka i odpowiedzialne podejście do profilaktyki są kluczowymi elementami w walce z tym groźnym nowotworem skóry.