Badania mające na celu określenie stadium zaawansowania czerniaka

Badania mające na celu wykluczenie rozsiewu choroby i określenie stadium zaawansowania czerniaka są istotne przed rozpoczęciem leczenia operacyjnego nowotworu. Poniżej przedstawiam opis tych badań:

 1. Badania obrazowe:
  • Badanie RTG klatki piersiowej: Wykonuje się je w celu wykluczenia przerzutów czerniaka do płuc.
  • USG jamy brzusznej: Badanie służy do wykrycia przerzutów czerniaka do narządów wewnętrznych w jamie brzusznej.
  • Tomografia komputerowa klatki piersiowej: Wskazana, gdy występują objawy kliniczne lub przerzuty do węzłów chłonnych, aby dokładniej ocenić stan płuc i wykluczyć przerzuty.
  • Scyntygrafia kości lub pozytonowa tomografia emisyjna (PET-CT): Badania służą do wykluczenia przerzutów do kości lub innych odległych narządów. PET-CT pozwala na ocenę metaboliczną tkanek, co może pomóc w identyfikacji obszarów z przerzutami.
  • Tomografia komputerowa miednicy: Zalecana w przypadku podejrzenia przerzutów do pachwinowych węzłów chłonnych.
 2. Badania laboratoryjne:
  • Morfologia z rozmazem: Podstawowe badanie krwi, które pozwala ocenić liczbę i morfologię różnych typów krwinek.
  • Badania biochemiczne z oceną stężenia dehydrogenazy mleczanowej (LDH) w surowicy: Stężenie LDH jest czynnikiem prognostycznym, który pomaga określić stadium zaawansowania choroby.
 3. Badania molekularne:
  • Ocena mutacji w genie BRAF: Mutacja w genie BRAF stwierdzana jest u około połowy chorych na czerniaka. W przypadku stwierdzenia mutacji, pacjent może rozpocząć leczenie ukierunkowane molekularnie przy użyciu odpowiednich leków.
  • Wykonywanie tych badań pozwala na dokładniejszą ocenę stanu pacjenta, określenie stopnia zaawansowania choroby oraz ewentualne wdrożenie leczenia ukierunkowanego na zmiany molekularne. Wszystkie te informacje są istotne w procesie planowania leczenia i monitorowania pacjenta z czerniakiem.