Operacyjne leczenie przepuklin – którą metodę wybrać?

operacyjne leczenie przepuklin ktora metode wybrac

Centrum Leczenia Przepuklin

Leczenie przepuklin z wykorzystaniem technik małoinwazyjnych. Zadzwoń: 12 267-40-64 Wyślij wiadomość Przejdź na stronę

Jeśli konieczna jest chirurgiczna naprawa przepukliny, warto mieć wybór, czy operacja będzie metodą klasyczną (otwartą), laparoskopową czy operację wykona chirurg ze wsparciem robota. Oto, co powinieneś wiedzieć o zabiegach przepukliny.

Przepuklina jest bardzo powszechną dolegliwością zdrowotną, a chirurgiczna naprawa różnych typów przepukliny jest dość rutynowa. Ale podejście do tej operacji zmieniło się wraz z postępem technologii, ponieważ techniki chirurgiczne stały się bardziej zaawansowane. Podstawą jest tradycyjna otwarta chirurgia, ale wiele zabiegów wykonuje się dziś laparoskopowo, minimalnie inwazyjną techniką wykonywaną przez małe nacięcia w ciele. A niektóre minimalnie inwazyjne operacje wykonywane są za pomocą robota.

W jakich sytuacjach warto rozważyć wykorzystanie chirurgii robotycznej? W tym artykule znajdziecie odpowiedzi na pytania dotyczące rodzaju przepuklin, sposobów operacji oraz stanu zdrowia po ich przeprowadzeniu.

Po pierwsze: co to jest przepuklina?

Przepukliny to słabości lub wady otrzewnej lub pasm tkanki mięśniowej, które utrzymują narządy jamy brzusznej na miejscu. Istnieje kilka rodzajów przepuklin. Na przykład przepukliny udowe są rzadkie i występują głównie u kobiet. Przepuklina rozworu przełykowego ma miejsce, gdy część żołądka przemieszcza się do jamy klatki piersiowej. Wokół pępka pojawia się przepuklina pępkowa. A przepuklina w bliźnie pooperacyjnej jest wynikiem wcześniejszego nacięcia chirurgicznego. Jedną z najczęstszych przepuklin jest przepuklina pachwinowa, która częściej występuje u mężczyzn. Szczególnym rodzajem tej przepukliny jest tzw. przepuklina pachwinowa prosta, której powodem może być ubytek w ścianie kanału pachwinowego. Wyjątkowym wyzwaniem dla chirurga są nawrotowe przepukliny, pojawiające się w wyniki niepowodzenia poprzedniej operacji.

Czym jest chirurgia robotyczna i czym różni się od chirurgii laparoskopowej?

Chirurgia laparoskopowa i robotyczna to minimalnie inwazyjne procedury leczenia przepukliny. W obu tych technikach narzędzia są wprowadzane do ciała pacjenta przez jednocentymetrowe nacięcia a zabieg jest wykonywany z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu medycznego. Ale podczas gdy w chirurgii laparoskopowej chirurg trzyma instrumenty w swoich dłoniach, w chirurgii robotycznej te instrumenty są obsługiwane przez robota, który jest kontrolowany przez chirurga z poziomu specjalnej konsoli.

W porównaniu do operacji otwartej przepukliny, zarówno laparoskopowa, jak i zrobotyzowana chirurgia wiążą się z mniejszą traumatyzacją tkanek, a co za tym idzie z mniejszym bólem pooperacyjnym, mniejszą liczbą powikłań, a także mniejszą ilością infekcji ran oraz z krótszym okresem rekonwalescencji oraz szybszym powrotem do regularnej aktywności życiowej i zawodowej.

Chirurgia robotyczna w naprawie przepuklin?

Platforma robotyczna zapewnia chirurgowi bardzo dobrą widoczność i precyzyjne ruchy, co powoduje mniejsze uszkodzenia otaczających tkanek i naczyń krwionośnych, co wpływa na mniejsze pooperacyjne dolegliwości bólowe.

Główną techniczną cechą chirurgii robotycznej w porównaniu z laparoskopią jest to, że narzędziami robotów można poruszać w znacznie większym zakresie niż narzędziami laparoskopowymi. Zakres ruchomości narzędzi robotycznych to aż 560 stopni.

Uwarunkowania techniczne chirurgii robotycznej sprawiają, że niektóre rodzaje przepukliny mogą być wyłącznie leczone robotowo – alternatywą jest wówczas rozległa operacja otwarta, która powoduje powstawanie rozległych blizn, zrostów, bólu i ryzyka infekcji. Przykładem takiej przepukliny jest przepuklina powstała w wyniku ciąży, gdzie duży ubytek pomiędzy mięśniami ściany brzusznej wymaga zaszycia i położenia specjalnej siatki wzmacniającej. Dzięki praktycznie nieograniczonej swobodzie ruchu narzędzi robotycznych, chirurg może wykonać zeszycie mięśni od wewnątrz, co jest niezwykle trudne laparoskopowo i zwykle wymaga operacji otwartej. Tysiące kobiet zmaga się z tym problemem i często nie decyduje się na operację z obawy przed dużą operacją otwartą. Innym przykładem, równie częstym, są przepukliny nawrotowe po poprzednich (otwartych lub laparoskopowych) operacjach przepuklin pachwinowych. Nawrót w takich przypadkach jest zwykle spowodowany przesunięciem się siatki lub powstaniem dużego ubytku w miejscu poprzedniej operacji. Również w takim wypadku chirurdzy zwykle decydują się na wykonanie operacji otwartej. W takim wypadku również może być wykorzystania chirurgia robotyczna z uwagi na złożoność i bardzo trudny dostęp, zwłaszcza jeśli jest potrzeba zeszycia przerwanych tkanek.

W przypadku zabiegów małoinwazyjnych czas pobytu w szpitalu jest krótszy a dzięki zmniejszeniu urazów tkanek i mniejszych nacięć pacjenci, którzy przeszli takie  operacje naprawy przepukliny, szybciej wracają do normalnej aktywności. Dla przykładu zgodnie z danymi  z retrospektywnego, wieloośrodkowego, nierandomizowanego, kontrolowanego badania klinicznego oceniającego zastosowanie systemu robotycznego w zabiegach naprawy przepukliny pachwinowej w porównaniu z otwartymi zabiegami chirurgicznymi, pacjenci, którzy przeszli operację przepukliny pachwinowej za pomocą robota, mieli niższy odsetek powikłań po operacji od czasu opuszczenia szpitala do 30 dni po operacji w porównaniu z pacjentami, którzy przeszli operację otwartą. Zgodnie z danymi chirurgia robotyczna umożliwia również  skrócenie  okresu hospitalizacji i rekonwalescencji ponieważ pacjenci, którzy mieli operację przepukliny pachwinowej przy użyciu technologii robotycznej, pozostawali w szpitalu krócej niż pacjenci którzy mieli otwartą procedurę.

Kluczowe jest doświadczenie chirurga

Oznacza to, że pacjenci rozważający operacje z użyciem robota powinni zadawać wiele pytań o to, jak długo szpital posiada system robotyczny i ile operacji tego samego typu zostało wykonanych przez ich indywidualnego lekarza.

Wiele napraw przepukliny polega na założeniu protezy siatkowej, małej „łaty”, która pomaga zamknąć ubytek i zmniejsza częstość nawrotów przepukliny. W przypadku dużych przepuklin wykonanie tej procedury jest znacznie bardziej złożone i wymaga dużej precyzji, stąd tak dużym wsparciem dla chirurga w takiej sytuacji jest robot.

wstecz dalej