Dla kogo?

Na bezpłatne konsultacje online zapraszamy wszystkich pacjentów, u których zdiagnozowano przepuklinę odcinka lędźwiowego kręgosłupa i zostali oni zakwalifikowani do zabiegu operacyjnego. Porada doświadczonego ortopedy online to bardzo wygodne rozwiązanie pozwalające na uzyskanie profesjonalnych informacji na różnym etapie diagnozy w tym przede wszystkim leczenia operacyjnego z wykorzystaniem technik małoinwazyjnych takich jak endoskopia.

Na czym polega konsultacja on-line?

Dzięki bezpłatnej poradzie online każda osoba bez względu na miejsce swojego zamieszkania ma możliwość konsultacji swojego przypadku ze specjalistą ortopedą. W celu uzyskania porady prosimy o przesłanie drogą elektroniczną skanu/kopii aktualnego wyniku badania rezonansu magnetycznego odcinka kręgosłupa, który miałby zostać poddany zabiegowi operacyjnemu. Wynik prosimy wysłać korzystając z formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na naszej stronie www. Od momentu wysłania zgłoszenia do 14 dniu drogą mailową, skontaktuje się z Państwem Indywidualny Opiekun Pacjenta, który przekaże informacje o terminie konsultacji. Na podstawie analizy przesłanych wyników badań, lekarz ortopeda podczas rozmowy telefonicznej, udzieli Państwu wstępnej, bezpłatnej porady. W ramach konsultacji uzyskają Państwo informacje o możliwych sposobach chirurgicznego leczenia przepukliny odcinka lędźwiowego kręgosłupa. W razie konieczność lekarz również udzieli informacji o zaleceniach dotyczących dalszej, pogłębionej diagnostyki.

Konsultacja online krok po kroku

infografika przepukliny kręgosłupa lędźwiowego

Z kim będą Państwo rozmawiać?

Dr. n. med. Aleksander Winiarski

dr Aleksander Winiarski

Konsultacji udziela – dr. n. med. Aleksander Winiarski – ortopeda z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym, specjalizujący się w endoskopowych operacjach kręgosłupa lędźwiowego, który ma na swoim koncie ponad 700 takich zabiegów. Operacyjne leczenie schorzeń kręgosłupa realizowane przez dr Winiarskiego obejmuje również: korekcje deformacji kręgosłupa (skoliozy), operacyjne leczenie zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, złamania urazowe operowane metodami klasycznymi i przez skórnymi, złamania patologiczne leczone metodą wertebroplastyki i kifoplastyki, stabilizacje kręgozmyków oraz dysektomię i stabilizacje międzytrzonowe. Doktor zajmuje się także leczeniem bólów kręgosłupa metodami blokad okołokręgowych kriolezji i termolezji jak również leczeniem zmian zwyrodnieniowych stawów za pomocą czynników bogatopłytkowych i komórek macierzystych. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu, stopień doktora nauk medycznych uzyskał na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wypełnij formularz bezpłatnej konsultacji

Wypełnij poniższy formularz, skontaktuje się z Tobą opiekun pacjenta i ustali wszystkie szczegóły konsultacji z lekarzem.

Jeżeli chcesz, możesz załączyć kopie swoich wyników badań. Nie jest to wymagane ale znacząco pomoże lekarzowi w ocenie Twojego stanu zdrowia.