Żylaki powrózka nasiennego to choroba rozwijająca się u chłopców oraz młodych mężczyzn, typowo stwierdzana jest przed trzydziestym rokiem życia. Może rozwijać się jednostronnie lub obustronnie, często stwierdzana jest przypadkowo w trakcie badania lekarskiego. W większości przypadków jest chorobą bezobjawową. Żylaki czasem mogą być powodem nawracających bólów okolicy powrózka nasiennego oraz jąder, zaburzeń płodności, oraz zmniejszenia objętości jądra. Diagnostyka poza badaniem fizykalnym obejmuje, USG moszny oraz analizę nasienia. Współczesne leczenie polega na wykonaniu zabiegu techniką laparoskopowego przecięcia żyły jądrowej lub mikrochirurgicznego zaopatrzenia żył powrózka. Leczenie mikrochirurgiczne ma niewątpliwą przewagę nad metodą laparoskopową ze względu na mniejsze ryzyko powikłań. Zabieg laparoskopowy wymaga dostępu przez jamę brzuszną, podczas gdy zabieg mikrochirurgiczny wykonywany jest z niewielkiego cięcia w okolicy pachwiny. Ponadto zabieg mikroskopowy cechuje się niższym odsetkiem wystąpienia pooperacyjnego wodniaka jądra. Zabiegi typowo wykonuje się w znieczuleniu ogólnym, w metodzie mikrochirurgicznej zabieg można przeprowadzić w znieczuleniu podpajęczynówkowym lub miejscowym oraz sedacji dożylnej. Pacjent po zabiegu laparoskopowym może opuścić szpital na następny dzień, natomiast po zabiegu mikrochirurgicznym jeszcze tego samego dnia. Do ustalenia terminu i rodzaju zabiegu konieczna jest kwalifikacja lekarza urologa.