nagroda international hospital federation

Nagroda International Hospital Federation (IHF Awards)

W listopadzie 2021 r. Szpital na Klinach zdobył 3 nagrodę w kategorii American College of Healthcare Executives Excellence Award for Leadership and Management podczas 44 Światowego Kongresu Szpitali. Kapituła konkursu oceniła aż 250 prac z 38 krajów a 10 listopada w Barcelonie wręczono nagrody dla najlepszych na świecie szpitali. Nagrodzono nasz projekt Centrum Chirurgii Robotycznej i Nowych Technologii wraz ośrodkiem kształcenia i rozwoju umiejętności kadr medycznych.

firmadw logo cmyk

Tytuł „Firma Dobrze Widziana”

W grudniu 2021 r. Szpital na Klinach otrzymał tytuł „Firma Dobrze Widziana” w konkursie Business Centre Club. Wyróżnienie to jest przyznawane firmom, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzą wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i skutecznych metod komunikowania o prowadzonej przez firmę działalności społecznej. Szpital na Klinach realizuje strategię zrównoważonego rozwoju, która uwzględnia etyczny wymiar zasad zarządzania naszą organizacją, a także wspiera długoterminowe cele strategiczne organizacji.

ibc

Akredytacja International Bariatric Club – Oxford Univeristy

Klinika Leczenia Otyłości Szpitala na Klinach w sierpniu 2021 r.  otrzymała akredytację International Bariatric Club – Oxford University. International Bariatric Club to największa na świecie organizacja ekspertów w dziedzinie leczenia otyłości, skupiająca specjalistów z takich ośrodków jak Oxford University czy Cleveland Clinic. Nasza Klinika bierze również udział w programie kontroli jakości administrowanym przez American Collegue of Surgeos (ACS), który pozwala na indywidulaną ocenę korzyści i przewidywanie wyników operacji bariatrycznych.

medal europejski

Medal Europejski

W czerwcu 2021 r. Szpital na Klinach został wyróżniony w konkursie Medal Europejski. Organizatorem konkursu jest Business Centre Club przy Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli. Nagroda trafiła do szpitala jako wyraz uznania we wdrażaniu zmiany jakościowej w leczeniu pacjentów dotkniętych rakiem prostaty. Nasz ośrodek wdrożył najwyższy standard opieki chirurgicznej z wykorzystaniem robota da Vinci w leczeniu raka prostaty. Technika kołnierzykowa tzw. Collar stosowana w naszym szpitalu w chirurgicznym leczeniu raka prostaty skupia się na czystości onkologicznej i jakości życia pacjenta po zabiegu.