O metodzie z wykorzystaniem nano-noża

Zabieg z wykorzystaniem nano-nóża to małoinwazyjna metoda niszczenia komórek nowotworowych za pomocą prądu o wysokim napięciu. Zabieg polega na wprowadzeniu w obręb guza nowotworowego elektrod, które działają na chore tkanki prądem elektrycznym w postaci mikrosekundowych impulsów wysokiego napięcia (do 3000V). Proces ten prowadzi do śmierci komórki, a zjawisko biofizyczne nazywane jest nieodwracalną elektroporacją (irreversible elektroporation – IRE). Zabieg niszczy wyłącznie błony komórek nowotworowych, oszczędzając sąsiadujące z nim komórki oraz tkanki innych narządów. Martwe komórki nowotworowe stopniowo usuwane są z organizmu pacjenta przez układ chłonny. Okres gojenia i odbudowy tkanki, która była poddawana zabiegowi wynosi ok. 14 dni. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym, a pacjent hospitalizowany jest przez okres kilku dni.

Korzyści dla pacjenta z wykonania zabiegu przy użyciu nano-noża

  • Możliwość stosowania terapii w przypadku guzów pierwotnych jak i wtórnych (przerzutowych do narządów miąższowych)
  • Wysoka precyzja oraz krótki czas trwania zabiegu
  • Wysoki stopień bezpieczeństwa zabiegu – metoda z wykorzystaniem nano-noża pozwala chirurgowi na obrazowanie obszarów poddawanych ablacji na obrazie tomografii komputerowej lub USG w czasie rzeczywistym
  • Minimalizacja ryzyka powikłań
  • Krótki czas hospitalizacji pacjentów
  • Minimalizacja dolegliwości bólowych po stronie pacjenta lub ich brak
  • Bezpieczeństwo zabiegu z uwagi na brak oddziaływania termicznego na leczone tkanki, co zmniejsza ryzyko niepożądanych uszkodzeń
  • Możliwość bezpiecznego przeprowadzenia zabiegu w bezpośrednim sąsiedztwie newralgicznych struktur anatomicznych np. naczyń krwionośnych, nerwów, mięśni, czy przewodów żółciowych

Dla kogo

W Szpitalu na Klinach do zabiegu z wykorzystaniem nano-noża kwalifikowani są chorzy z rozpoznanym nowotworem złośliwym wątroby o ograniczonej resekcyjności lub nieoperacyjnym, u których zmiany nowotworowe są nieresekcyjne standardowymi metodami, z powodu lokalizacji, nacieku naczyń lub narządów życiowo ważnych. Celem zabiegu jest zmniejszenie dolegliwości bólowych jakie odczuwa pacjent i skrócenie czasu do kontynuacji leczenia systemowego – chemioterapii, którą prowadzi lekarz onkolog.

Kwalifikacja do zabiegu

Kwalifikacja do zabiegu polega na analizie dostarczonej dokumentacji medycznej pacjenta, przeprowadzenie wywiadu, a w razie konieczności zlecenia pogłębionej diagnostyki. Celem umówienia się na konsultację kwalifikującą prosimy o kontakt z przedstawicielami naszej rejestracji telefonicznie pod numerem telefonu: 12 267 40 64 lub mailowo: [email protected].

Kto wykonuje zabiegi

dr Ryszard Wierzbickidr. n. med. Ryszard Wierzbicki – chirurg ogólny, chirurg onkolog

Zabiegi z wykorzystaniem metody nano-noża w krakowskim Szpitalu na Klinach wykonuje dr Ryszard Wierzbicki – chirurg onkolog, chirurg ogólny, który posiada ponad 20 letnie doświadczenie kliniczne. Doktor Wierzbicki specjalizuje się w leczeniu, pierwotnych raków wątroby, nieresekcyjnych guzów pierwotnych wątroby oraz w guzów przerzutowych, a także  przeprowadza operacje w  zakresie nowotworów układu pokarmowego, jak nowotwór jelita grubego, odbytnicy, raka piersi, również czerniaka.