Łagodny przerost gruczołu krokowego

Zgodnie z szacunkami Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego łagodny rozrost gruczołu krokowego dotyka około połowy mężczyzn w wieku od 51 do 60 lat i do 90% mężczyzn, którzy ukończyli 80 rok życia. Do rozwoju choroby dochodzi na skutek zmian hormonalnych, które prowadzą do stopniowego powiększania się gruczołu krokowego, który w miarę upływu czasu wraz ze zwiększaniem swojej objętości zaczyna uciskać otaczające tkanki w tym cewkę moczową. Wśród objawów łagodnego przerostu prostaty, które najczęściej zgłaszają pacjenci wymienia się problemy z oddawaniem moczu, uczucie niecałkowitego opróżnienia pęcherza moczowego,  osłabiony strumień moczu, czy częstszą potrzebę oddawania moczu zwłaszcza w nocy. Pomimo, że łagodny przerost gruczołu krokowego jest dość pospolitym schorzeniem, to nie należy go bagatelizować ponieważ nieleczona choroba może nieść ze sobą szereg negatywnych konsekwencji zdrowotnych takich jak niewydolność lub trwałe uszkodzenie nerek, kamica pęcherza moczowego czy ostre zatrzymanie moczu.

Łagodny rozrost prostaty – dla kogo leczenie zabiegowe

Sposób leczenia łagodnego przerostu prostaty uzależniony jest konsultacji u urologa oraz wyników wykonanych badań takich jak badanie per rectum, ocena stężenia PSA i badanie ogólne moczu. Niekiedy skuteczną formą leczenia terapeutycznego okazuje się zmiana stylu życia bądź leczenie farmakologiczne, niemniej jednak zgodnie z szacunkami u  ok.20–25% mężczyzn ze  zdiagnozowanym łagodnym przerostem prostaty wymagane jest leczenie zabiegowe. Celem leczenia zabiegowego jest usunięcie nadmiaru prostaty z jej centralnej części, co ma za zadanie przywrócić odpływ moczu z pęcherza moczowego. Wykonanie zabiegu rekomendowane jest głównie panom u których występują: powracające infekcje układu moczowego, kamica pęcherza moczowego, zatrzymanie moczu oraz krwiomocz. Zabieg powinni rozważyć przede wszystkim mężczyźni, u których objawy ze strony układu moczowego pomimo zastosowanego leczenia nasilają się jak również ci, u których gruczoł krokowy stale powiększa swoją objętość przy rosnącym PSA, a u których wykluczono chorobę nowotworową.

Leczenie łagodnego rozrostu prostaty z wykorzystaniem echolasera

Leczenie łagodnego rozrostu prostaty z wykorzystaniem echolasera jest mikroinwazyjną, niechirurgiczną metodą podczas, której wykorzystuje się energię lasera zamienianą następnie w energię cieplną. Podczas zabiegu trwającego ok. 40 minut urolog za pomocą bardzo drobnych igieł (21 G <0,8 mm), do każdego płata prostaty wprowadza pod kontrolą USG,  jeden lub dwa włókna lasera. Uwolniona energia lasera, zamieniona następnie w energię cieplną, w efekcie pozwala na stopniowe zmniejszenie się objętości gruczołu krokowego przy zachowaniu jej funkcji i struktury anatomicznej. Na skutek koagulacji tkanki prostaty dochodzi do jej obkurczenia się, co przekłada się na zmniejszenie ucisku cewki moczowej i na powrót prawidłowego przepływu moczu. Maksymalne efekty leczenia łagodnego przerostu gruczołu krokowego z wykorzystaniem echolasera obserwuje się u pacjentów już kilka tygodni po zabiegu.

Leczenie łagodnego rozrostu prostaty z wykorzystaniem echolasera – korzyści dla pacjentów

  • alternatywa do leczenia chirurgicznego w szczególności dla mężczyzn, którzy z uwagi na swój stan zdrowia zostali zdyskwalifikowani do leczenia chirurgicznego w znieczuleniu ogólnym lub rdzeniowym
  • metoda małoinwazyjna, niechirurgiczna podczas, której nie dochodzi do bezpośredniego usuwania nadmiaru prostaty
  • mniejsze ryzyko powikłań związanych z uszkodzeniem cewki moczowej
  • niższe  ryzyko wystąpienia krwawienia śród jak i pooperacyjnego
  • niższe  ryzyko wystąpienia innych następstw pooperacyjnych jak np. wytrysk wsteczny
  • krótsza rekonwalescencja pacjentów oraz ich hospitalizacja (jeden dzień pobytu w szpitalu) z uwagi na  mikroinwazyjność metody
  • możliwość przeprowadzenia zabiegu w znieczuleniu miejscowym
  • możliwość przeprowadzenia zabiegu u mężczyzn z dużą objętością podstawową gruczołu krokowego  (nawet> 100 ml) – szansa na skuteczne leczenie zabiegowe dla panów,  którzy zostali zdyskwalifikowani do innych form leczenia chirurgicznego z uwagi dużą wielkość prostaty

Kto wykonuje zabiegi metodą echolasera?

mateusz mokrzysZabiegi leczenia łagodnego przerostu prostaty z wykorzystaniem echolasera wykonuje dr Mateusz Mokrzyś, specjalizujący się zabiegowym leczeniu łagodnego przerostu prostaty oraz nowotworów układu moczowego (rak prostaty, nerki, pęcherza moczowego) z wykorzystaniem nowoczesnych technik laserowych, laparoskopowych oraz robotycznych. Pan doktor specjalizuje się również w nowoczesnej diagnostyce raka prostaty głównie w przezkroczowej biopsji fuzyjnej, która wykonywana jest na podstawie rezonansu magnetycznego i ultrasonografii i wykonuje się ją w celu potwierdzenia podejrzenia nowotworu gruczołu krokowego.

Jak umówić się na wizytę kwalifikującą i zabieg

W celu umówienia się na wizytę kwalifikującą, zapraszamy do kontaktu z pracownikami rejestracji naszego szpitala pod numerem telefon: 12 267 40 64 lub mailowo [email protected].