Badanie USG jest jedną z najczęściej stosowanych metod diagnostycznych, a podanie specjalnego środka kontrastowego pozwala na precyzyjną diagnozę w czasie jednego badania USG. Jest kilka grup wskazań do zastosowania kontrastu w ultrasonografii. Metoda ta jest szczególnie użyteczna w diagnostyce zmian ogniskowych/guzowatych w wątrobie lub nerkach, wówczas podczas badania kontrast podawany jest dożylnie, do założonego przez pielęgniarkę venflonu. Kontrast w trakcie badania USG stosowany jest również w diagnostyce układu moczowego oraz w diagnostyce / monitorowaniu odpływów pęcherzowo-moczowodowych wykonuje się wówczas tzw. sonocystografię. Podczas tego badania USG kontrast podawany jest przez założony cewnik do pęcherza moczowego. Kolejnym zastosowaniem kontrastu w USG jest diagnostyka przewodu pokarmowego, dzięki zastosowaniu kontrastu możliwa jest ocena pasażu treści przez przewód pokarmowy i ocena ewentualnych zwężeń w przebiegu chorób zapalnych. Kontrast podczas tego badania może być podany doustnie, do przetoki jelitowej lub doodbytniczo (diagnostyka zaparć). Dodatkowo USG  z kontrastem wykonuje się również jako badanie służące obrazowaniu patologii w obrębie jam lewego serca, tętnic mózgowych, szyjnych i obwodowych.