USG bioder u dzieci jest badaniem zalecanym u wszystkich niemowląt z powodu częstego występowania nieprawidłowości (ok 1:200 dzieci). Badanie to powinno być wykonane najpóźniej do 6 tygodnia życia. Podczas tego badania oceniana jest prawidłowość struktur anatomicznych oraz dojrzałość stawu biodrowego.  Szczególnie istotne jest wykonanie badań u niemowląt u których ograniczony jest zakres ruchów w stawach biodrowych, różna budowa bądź długość kończyn dolnych, jak również u których występuje odgłos przeskakiwania przy poruszaniu.