Grupa NEO Hospital prowadząca Szpital na Klinach w Krakowie zawarła umowę o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 projektu  operacyjnego leczenia nowotworów szyjki i trzonu macicy: „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych (B +R) nad nową metodą terapeutyczną oraz walidacja wraz z wdrożeniem operacji robotycznej TMMR w leczeniu raka szyjki macicy i robotycznej PMMR w leczeniu raka trzonu macicy”. Przygotowany przez Grupę NEO Hospital program badawczy oparty jest o małoinwazyjne metody zabiegowe z wykorzystaniem systemu chirurgicznego da Vinci. W ramach projektu zostanie wykonanych 200 zabiegów, w tym 100 w grupie pacjentek z rakiem szyjki macicy oraz 100 w grupie pacjentek z rakiem trzonu macicy. Dla pacjentek zakwalifikowanych do programu zabiegi będą bezpłatne.

Całkowity koszt całkowity projektu wynosi 12 584 070,15 PLN, natomiast wysokość dofinansowania to 7 333 290,49 PLN.

Beneficjent/Lider projektu: NEO ROBOTICS ONE Sp. z o.o. Sp. k.

Partner projektu: NEO HOSPITAL Sp. z o.o. Sp. k.

Pacjentki zainteresowane udziałem w badaniu zapraszamy do kontaktu z Opiekunem Pacjentek Onkologicznych pod nr tel.: 12 200 20 25 lub mailowo: [email protected].

 

Kontakt do Opiekuna Pacjentek Onkologicznych

Pacjentki zainteresowane udziałem w badaniu zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego

Zadzwoń 12 200 20 25

logotypy dofinansowanie efrr