Klinika Leczenia Otyłości w Szpitalu na Klinach

Zabiegi rewizyjne

U pacjentów, u których wykonano zabieg bariatryczny po którym wystąpiły powikłania lub utrata wagi ciała jest nie jest wystarczająca, można rozważyć zabieg rewizyjny. Typowy grupa pacjentów do zabiegów rewizyjnych to pacjenci, u których wykonano zabieg polegający na założeniu opaski żołądkowej albowiem część z nich cierpi z powodu nasilonego refluksu, zapalenia przełyku i nawrotu otyłości. U tych pacjentów z reguły poleca się usunięcie opaski i zastąpienie jej inną operacją np. gastric bypass. Innym przykładem są pacjenci, u których wykonano resekcję rękawową, po której wystąpił refluks z lub bez zapalenia przełyku. Często ci pacjenci skarżą się również na powrót wagi i otyłość. U nich również można rozważyć konwekcję do gastric bypass.

W każdym przypadku zabieg rewizyjny jest poprzedzony bardzo skrupulatną oceną stanu pacjenta i anatomii układu pokarmowego. W tym celu wykonuje się liczne badania rentgenowskie, endoskopowe i laboratoryjne. Decyzję o możliwości przeprowadzenia zabiegu rewizyjnego poprzedza konsultacja bariatryczna i próby podjęcia leczenia nieoperacyjnego. Operacje rewizyjne z reguły niosą ze sobą większe ryzyko powikłań, wymagają dłuższego pobytu w szpitalu i opieki wielospecjalistycznej.