Klinika Leczenia Otyłości w Szpitalu na Klinach

Stopnie zaawansowania otyłości

W diagnostyce otyłości klinicznej, czyli zdiagnozowanej przez lekarza wykorzystuje się trzy stopnie (od 1 do 3) jej zaawansowania,  a im wyższy stopień tym wyższy progres choroby.

Otyłość kliniczna 1 stopnia

O otyłości klinicznej pierwszego stopnia mówimy w sytuacji kiedy wskaźnik masy ciała BMI mieści się w przedziale od 30 do 34,9 kg/m2. Ten stopień otyłości w praktyce rzadko kiedy wymaga interwencji chirurgicznej i jest poziomem otyłości, który potencjalnie wiąże się z ryzykiem wystąpienia chorób towarzyszących otyłości oraz jej powikłań. W leczeniu dominują zmiana nawyków żywieniowych oraz włączenie aktywności fizycznej, które mają za zadanie skutecznie obniżyć masę ciała. W sytuacji kiedy po 6 miesiącach nie udaje się jednak pacjentom osiągnąć zmierzonych efektów w większości przypadków lekarze decydują się na wdrożenie leczenia farmakologicznego lub w wybranych przypadkach leczenia chirurgicznego. Wiele towarzystw naukowych zaleca rozważenie leczenia operacyjnego u pacjentów z otyłością 1 stopnia i z zaawansowaną cukrzycą typu 2. W naszej Klinice wykonujemy tego rodzaju zabiegi.

Otyłość kliniczna 1 stopnia
Otyłość kliniczna 2 stopnia i olbrzymia, czyli 3 stopnia_

Otyłość kliniczna 2 stopnia i olbrzymia, czyli 3 stopnia

Otyłość kliniczna 2 stopnia jest diagnozowana w przypadku BMI mieszczącego się w przedziale od 35 do 39,9 kg/m2. W przypadku tych chorych na początku leczenie polega na zmianie diety i wdrożeniu aktywności fizycznej. Jeżeli ta forma leczenia zawodzi w okresie dłuższym niż 3-6 miesięcy to pacjentom rekomenduje się przeprowadzenie zabiegu operacyjnego, którego wybór poprzedzony jest wnikliwą analizą badań i zrealizowanych konsultacji specjalistycznych. Leczenie operacyjne jest zalecane u pacjentów z otyłością 2 stopnia, u których występują typowe choroby towarzyszące otyłości takie jak cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, podwyższony poziom cholesterolu, bezdech senny.

Z otyłością 3 stopnia (olbrzymią) mamy do czynienia natomiast w sytuacji kiedy wskaźnik masy ciała BMI przekracza 40 kg/m2 i ten stopień otyłości zawsze wymaga interwencji chirurgicznej. Leczenie operacyjne jest zalecane u pacjentów z 3 stopniem otyłości nawet bez chorób współistniejących.