Klinika Leczenia Otyłości w Szpitalu na Klinach

Kwalifikacja pacjenta do zabiegu chirurgicznego leczenia otyłości

W Szpitalu Na Klinach opiekę nad pacjentem przygotowującym się do operacji bariatrycznej sprawuje multidyscyplinarny zespół specjalistów, składający się z :

 • lekarza prowadzącego: chirurga bariatry
 • kardiologa, internisty
 • pulmonologa
 • dietetyka
 • psychologa

Proces leczenia każdorazowo rozpoczyna program kwalifikacyjny złożony z konsultacji specjalistycznych i badań laboratoryjnych oraz diagnostycznych. Zlecone badania mają na celu rozpoznanie ewentualnych chorób współistniejących takich jak: cukrzyca, nadciśnienie, choroby nerek, choroba wrzodowa, a także ewentualnych zaburzeń odporności, wchłaniania, czy lipidowych, które często występują u osób otyłych.

Zakres badań wykonywanych pacjentom kwalifikowanym do chirurgicznego leczenia otyłości w Szpitalu na Klinach:

 • Echokardiografia
 • Test wysiłkowy według zaleceń kardiologa
 • EKG
 • RTG klatki piersiowej
 • USG jamy brzusznej
 • Gastroskopia
 • Doppler naczyń żylnych kończyn dolnych
 • Badanie spirometryczne
 • Badanie bezdechu sennego (polysomnografia)

 

 • Analiza składu ciała
 • Morfologia krwi
 • Krzywa cukrowa 3 pkt.
 • Badania biochemiczne: kreatynina, mocznik, sód, potas, bilirubina, AST, ALAT, profil lipidowy
 • Hbs
 • Poziom przeciwciał anty HCV
 • Ocena stanu odżywienia, poziom albumin, białka, mikroelementów i witamin

Zakres konsultacji specjalistycznych realizowanych u pacjentów kwalifikowanych do chirurgicznego leczenia otyłości w Szpitalu na Klinach:

Konsultacja chirurga bariatry (lekarza prowadzącego)

Konsultacje przeprowadzane są przez prof. Tomasza Rogulę – specjalistę chirurgii metabolicznej, bariatrycznej, laparoskopowej oraz robotowej, który pełni również funkcję Dyrektora Kliniki Leczenia Otyłości w Szpitalu na Klinach. Konsultacja ma na celu ocenę ogólnego stanu zdrowia pacjenta, dokonanie pomiaru BMI, ustalenie poziomu zaawansowania otyłości jak również wybór metody terapeutycznej. Podczas wizyty lekarz na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz po zapoznaniu się z dotychczasowym przebiegiem leczenia zleca wykonanie niezbędnych badań oraz konsultacji specjalistycznych, na podstawie których podejmowana jest decyzja o możliwości zakwalifikowania pacjenta do leczenia chirurgicznego

prof. Tomasz Rogula
Maria Brzegowy

Konsultacja dietetyka

Konsultacji udziela mgr Maria Brzegowy – dietetyk bariatryczny, onkologiczny, chorób przewodu pokarmowego. Na podstawie dokładnego wywiadu żywieniowego oraz chorobowego, ustalane jest postępowanie dietetyczne pozwalające na przygotowanie pacjenta do operacji. Dietetyk edukuje oraz koryguje popełniane błędy. Konsultacje są również elementem przygotowania pacjenta na zmiany czekające go w okresie pooperacyjnym – zarówno na wczesnym, jak i późniejszym etapie. To także opieka pod kątem utrzymania prawidłowego stanu odżywienia i zapobiegania niedoborom pokarmowym.

Konsultacja pulmonologa

Konsultacji udziela dr Aleksander Kania – specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc, który posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w leczeniu bezdechu sennego oraz niewydolności oddychania metodą wentylacji nieinwazyjnej. Konsultacja ma celu wykluczenie lub potwierdzenie u pacjentów zespołu obturacyjnych bezdechów sennych, wykonanie badania polisomnograficznego, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości włączenie ewentualnego leczenia.

Dr Kania
Monika Włoskowicz-Majsak

Konsultacja psychologa

Konsultacji udziela Monika Włoskowicz Majsak – psycholog z ponad 10 letnim doświadczeniem zawodowym, specjalizująca się diagnostyce i leczeniu zaburzeń: lękowych, adaptacyjnych, odżywiania i osobowości oraz innych objawów i oznak chorobowych dotyczących stanu emocjonalnego. Celem jest ocena stopnia zaangażowania i gotowości pacjenta do wprowadzenia radykalnych zmian w swoim sposobie życia w okresie pooperacyjnym. Dodatkowo konsultacja psychologiczna pozwala na weryfikację poziomu motywacji pacjenta w zakresie czekających go wyzwań w ograniczeniu jedzenia zarówno przed jak i po zabiegu.

Konsultacja kardiologa

Konsultacji udziela dr Mariusz Wiśniewski – kardiolog z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym specjalizujący się w diagnostyce oraz leczeniu chorób układu sercowo – naczyniowego. Podczas konsultacji lekarz zweryfikuje ogólny stan, wykona niezbędne badania takie jak pomiar ciśnienia tętniczego, echo serca, EKG spoczynkowe oraz wysiłkowe jak również wykluczy istnienie chorób towarzyszących otyłości takich jak np. nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, które zwiększają ryzyko przeprowadzenia operacji.

dr Mariusz Wiśniewski, kardiolog

Podczas etapu kwalifikującego pacjenta do procedury chirurgicznej chirurga bariatra dodatkowo dokonuje pomiaru BMI, ustala stopień zaawansowania otyłości jak również omawia z chorym dotychczasowy przebieg leczenia zachowawczego. Wybór rodzaju operacji uzależniony jest przede wszystkim od wieku, płci, typu otyłości oraz ewentualnych chorób towarzyszących jak również od indywidualnych oczekiwań pacjenta. Właściwa kwalifikacja jest jednym z kluczowych elementów leczenia otyłości jak również uzyskania pozytywnych i oczekiwanych wyników terapii albowiem to na tym etapie dokonywana jest ocena gotowości pacjenta do współpracy w okresie pooperacyjnym. Również na tym etapie leczenia chory jest także informowany o korzyściach wynikających z przeprowadzenia zabiegu, ewentualnych wadach wybranej metody chirurgicznej, możliwych powikłaniach jak również o zaleceniach pooperacyjnych, do których przestrzegania się zobowiązuje.