Klinika Leczenia Otyłości w Szpitalu na Klinach

Przygotowanie pacjenta do zabiegu chirurgicznego leczenia otyłości

Po uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji do leczenia chirurgicznego następuje przygotowanie pacjenta do zabiegu, którego głównym celem jest minimalizacja ryzyka okołooperacyjnego i zapewnienie choremu maksimum bezpieczeństwa podczas samego zabiegu

Multidyscyplinarny zespół specjalistów Szpitala na Klinach

Każdy pacjent Szpitala na Klinach przed planowanym zabiegiem obejmowany jest kompleksową opieką, której celem jest optymalne przygotowanie do operacji.

Do istotnych elementów procesu przygotowania pacjenta do zabiegu zalicza się:

  • w przypadku osób palących, zaleca się zaprzestanie palenia co najmniej 6 miesięcy przed zabiegiem lub całkowite zerwanie z nałogiem albowiem nikotyna i inne substancje zawarte w dymie tytoniowym mają negatywne oddziaływanie na procesy gojenia i w istotny sposób zwiększają ryzyko powikłań w okresie okołooperacyjnym oraz powikłań miejscowych (np. nieszczelność zespolenia)
  • poinformowanie lekarza o lekach przyjmowanych na stałe w szczególności tych mających wpływ na rozrzedzenie krwi
  • dostarczenie kopii posiadanej już dokumentacji medycznej (konsultacje, badania, grupa krwi, zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B)
  • w sytuacji kiedy pacjent nie posiada aktualnego zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B rekomendowane jest przyjęcie przynajmniej 2 dawek tej szczepionki przed wykonaniem zabiegu
  • odbycie konsultacji psychologicznej
  • podpisanie pisemnej zgody na zabieg po zapoznaniu się ze wszystkimi korzyściami i ryzykiem wynikającymi z interwencji chirurgicznej