Klinika Leczenia Otyłości w Szpitalu na Klinach

Przeciwskazania do chirurgicznego leczenia otyłości

Chirurgicznemu leczeniu otyłości nie mogą się jednak poddać wszyscy pacjenci. Wyróżniamy dwa typy przeciwskazań do zabiegów bariatrycznych bezwzględne i względne.

Bezwzględne przeciwwskazania do chirurgicznego leczenia otyłości

 • nieuleczalne choroby prowadzące do wyniszczenia organizmu takie jak aktywna choroba nowotworowa
 • zaburzenia endokrynologiczne będące przyczyną powstawania otyłości np. zespół Cushinga) jak również ciężkie zaburzenia krzepnięcia krwi
 • choroby w wyniku, których przeprowadzenie zabiegu wiąże się z zagrożeniem dla życia pacjenta np. świeży zawał serca bądź udar mózgu, POChP drugiego stopnia
 • ciąża pacjentek jak również jej planowanie albowiem zabiegów nie przeprowadza się w okresie 12 miesięcy poprzedzających zajście w ciążę, a po jej zakończeniu operacja możliwa jest dopiero po upływie 24 miesięcy
 • pacjenci uzależnieni alkoholu, leków, środków odurzających, psychoaktywnych i narkotyków albowiem substancje znajdujące się w organizmie mogą przyczynić się do wystąpienia powikłań anestezjologicznych przy znieczuleniu do operacji, a także w trakcie wybudzania
 • pacjenci obciążeni w wywiadzie chorobami psychicznymi (zdekompensowane zaburzenia psychiczne, ciężka depresja, zaburzenia osobowości) lub upośledzeniem umysłowym ciężkiego stopnia
 • w sytuacji kiedy po zakończonej operacji pacjent nie ma możliwości poddania się stałej kontroli w zakresie postępów leczenia, jak również w przypadku pacjentów wymagających opieki w codziennym życiu w przypadku kiedy opiekun lub członkowie rodziny nie mogą zapewnić choremu odpowiedniego nadzoru
 • brak zgody pacjenta na poddanie się operacji bariatrycznej czy brak całkowitego przekonania co do zasadności przeprowadzenia leczenia operacyjnego

Względne przeciwwskazania do chirurgicznego leczenia otyłości

 • BMI 35–39,9 kg/m 2, przy braku innych chorób współistniejących
 • przewidywany brak współpracy z chorym po operacji ustalany np. na podstawie zwiększenia masy ciała w okresie bezpośrednio poprzedzającym zabieg operacyjny
 • ciężkie choroby układu krążeniowo-oddechowego, które mogą stanowić obciążenie dla zdrowia i życia pacjenta np. w zakresie wymaganego znieczulenia
 • aktywna choroba wrzodowa, owrzodzenia żołądka i dwunastnicy, aktywna choroba Crohna
 • nadciśnienie wrotne w przebiegu marskości wątroby
 • wrodzone lub nabyte anomalie anatomiczne przewodu pokarmowego takie jak zwężenie odźwiernika czy kurcz wpustu