Klinika Leczenia Otyłości w Szpitalu na Klinach

Nasz zespół

Pacjentami bariatrycznymi w Szpitalu na Klinach zajmuje się multidyscyplinarny zespół specjalistów (chirurg bariatra, pulmonolog, kardiolog, dietetyk, psycholog, anestezjolog) posiadających wieloletnie doświadczenie w zachowawczym oraz operacyjnym leczeniu otyłości. Obecność lekarza prowadzącego oraz pozostałych członków zespołu na miejscu – w Krakowie optymalizuje bezpieczeństwo naszych pacjentów oraz sprawia, że w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości czy niepojących objawów jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdej chwili.

Multidyscyplinarny zespół specjalistów Szpitala na Klinach

Multidyscyplinarny zespół specjalistów Szpitala na Klinach

Multidyscyplinarny zespół specjalistów Szpitala na Klinach

Co nas wyróżnia?

Klinka Leczenia Otyłości Szpitala na Klinach jako jedyny ośrodek w Europie, posiada afiliację największej organizacji bariatrycznej na świecie – Miedzynarodowego Klubu Bariatrycznego (International Bariatric Club). Dzięki tej współpracy nasi pacjenci mają dostęp do najlepszych ekspertów , a na pomoc profesorów z takich ośrodków Oxford University czy Cleveland Clinic mogą liczyć zwłaszcza pacjenci ze skomplikowaną historią choroby, licznymi chorobami towarzyszącymi oraz po nieudanych, wykonanych wcześniej zabiegach bariatrycznych.

Dyrektorem Kliniki Leczenia Otyłości Szpitala na Klinach, a zarazem lekarzem prowadzącym wszystkich pacjentów jest prof. Tomasz Rogula, specjalista chirurgii metabolicznej, bariatrycznej, laparoskopowej oraz robotowej, który przez prawie 10 lat pełnił funkcję Dyrektora Centrum Chirurgii Metabolicznej i Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Uniwersyteckim w Cleveland USA oraz był profesorem i twórcą programu robotowej chirurgii bariatrycznej w Cleveland Clinic (jednego z 2 najlepszych szpitali w USA).

prof. Tomasz Rogula

prof. dr hab. n. med. Tomasz Rogula

Specjalista chirurgii metabolicznej, bariatrycznej, laparoskopowej oraz robotowej; lekarz prowadzący, Dyrektor Kliniki Leczenia Otyłości Szpitala na Klinach

Profesor Tomasz Rogula jest absolwentem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał specjalizacje I i II stopnia z chirurgii ogólnej oraz doktorat i habilitację. Jest profesorem Uniwersytetu Case Western Reserve w Cleveland, USA oraz dwóch polskich uczelni – Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przez prawie 10 lat pracował w Cleveland Clinic, USA, która jest jednym z 2 najlepszych szpitali amerykańskich. Pełnił funkcje Dyrektora Centrum Chirurgi Metabolicznej oraz Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Uniwersyteckim Case Western University w Clevaland, USA. W czasie swojej pracy w Cleveland Clinic utworzył i kierował pierwszym Ośrodkiem Robotowej Chirurgii Bariatrycznej. Za swoje osiągnięcia otrzymał dwukrotnie nagrodę prezydenta Cleveland Clinic.

Maria Brzegowy

mgr Maria Brzegowy

Dietetyk bariatryczny, onkologiczny i chorób przewodu pokarmowego

Absolwentka dwóch kierunków: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz Dietetyka w spec. Żywienie kliniczne na Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku Żywienie Kliniczne i Opieka Metaboliczna na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Aktualnie, w trakcie ostatniego etapu realizacji pracy doktorskiej. Celem poszerzenia swojej wiedzy, stale uczestniczy w wydarzeniach o charakterze naukowym, w tym w szkoleniach oraz konferencjach. Edukator żywieniowy, wykładowca, redaktorka treści medycznych, autorka licznych publikacji naukowych oraz popularnonaukowych.

Dr Kania

dr n. med. Aleksander Kania

Specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc, posiadający wieloletnie doświadczenie kliniczne w leczeniu bezdechu sennego oraz hipowentylacji w przebiegu otyłości.

Specjalizuje się w leczeniu niewydolności oddychania metodą wentylacji nieinwazyjnej. Adiunkt w Klinice Pulmonologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który swoje doświadczenie pogłębiał na stypendiach naukowych w McMaster University w Kanadzie oraz Leiden University Medical Centre w Holandii. Przewodniczący Sekcji Intensywnej Terapii i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Członek licznych specjalistycznych organizacji medycznych takich jak Sekcja Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Polskiego Towarzystwa Badań Nad Snem, American Academy of Sleep Medicine czy European Respiratory Society.

Monika Włoskowicz-Majsak

Monika Włoskowicz Majsak

Psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii stosowanej UJ. Ukończyła atestowany przez SNP PTP kurs psychoterapii przy Katedrze i Klinice Psychiatrii CM UJ (w podejściu psychodynamicznym i systemowym). Posiada ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała m.in. w Szpitalu Specjalistycznym im. dr Babińskiego w Krakowie, poradniach zdrowia psychicznego oraz w ramach własnej praktyki psychologicznej i psychoterapeutycznej. W swojej pracy zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń: lękowych, adaptacyjnych, odżywiania typu anorexia nervosa i bulimia nervosa, osobowości, reakcji na ciężki stres, całościowych i mieszanych zaburzeń rozwojowych oraz innych objawów i oznak chorobowych dotyczących stanu emocjonalnego.

Lek. med. Paweł Nastałek,

Dr n. med. Paweł Nastałek

Specjalista chorób wewnętrznych oraz specjalista chorób płuc.

Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w diagnostyce i leczeniu zaburzeń oddychania w czasie snu (bezdechu sennego) oraz leczeniu niewydolności oddechowej, szczególnie metodą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej oraz chorób wewnętrznych i chorób płuc. Autor licznych prac naukowych publikowanych na łamach renomowanych specjalistycznych czasopism oraz członek Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i jego sekcji.

 

jacek gąsiorowski

dr n. med. Jacek Gąsiorowski

Anestezjolog, specjalizujący się w procedurach związanych z intensywną terapią i medycyną bólu.

Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie, który jako jeden z pierwszych anestezjologów wprowadził kartę kontroli okołooperacynej, procedurę bezpieczeństwa pacjenta zalecaną przez Światową Organizację Zdrowia. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne zdobywane na Oddziałach Intensywnej Terapii w zakresie przygotowania pacjentów do zabiegów, ich znieczulenia oraz leczenia bezpośrednio po wykonanej operacji. W codziennej pracy korzysta z zagranicznych wzorców, które rozpowszechnia w Małopolsce.

dr Mariusz Wiśniewski, kardiolog

Lek. med. Mariusz Wiśniewski

Kardiolog, internista

Lekarz z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym . Doświadczenie zdobywał w Szpitalu Jana Pawła II w Krakowie, obecnie pełni funkcję kierownika Izby Przyjęć. Zajmuje się diagnozowaniem problemów kardiologicznych i internistycznych m.in. nagłymi zachorowaniami, takimi jak np. infekcje, a także przypadków wymagających stałej opieki takich jak choroby serca, płuc, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, arytmie. W ramach wizyty możliwe jest wykonanie szerszej diagnostyki kardiologicznej – EKG, Holter EKG czy EKG wysiłkowe.