Klinika Leczenia Otyłości w Szpitalu na Klinach

Mini – Gastric Bypass (MGB)

Metoda ta stała się w ostatnich latach popularna, głownie w niektórych krajach Azji z uwagi na spodziewany efekt utraty wagi oraz dobrą kontrolę cukrzycy typu 2 i innych schorzeń. W niektórych krajach, np. w USA metoda ta nie jest polecana z uwagi na nieznany długotrwały efekt oraz możliwość powstania żółciowego refluksu żołądkowo-przełykowego, który w efekcie może przyczyniać się do uszkodzenia przełyku, a nawet powstania stanów przedrakowych. W naszej Klinice Leczenia Otyłości tego rodzaju zabiegi wykonuje się tylko u bardzo starannie dobranej grupy pacjentów, u których należy wykonywać bardzo częste i wnikliwe badania kontrolne po operacji już do końca życia. Przed tego rodzaju operacją należy wykonać liczne testy i uzyskać zgodę specjalnej komisji. Operacja z reguły wykonywana jest laparoskopowo jest podobna do ominięcia żołądkowego z tą różnicą, że wykonuje się tylko jedno zespolenie żołądka z pętlą jelitową powodując częściowe wyłączenie części jelita cienkiego z procesu trawienia i wchłaniania pokarmu.

przygotowanie do zabiegu

Przygotowanie do zabiegu

Badania laboratoryjne:

 • morfologia krwi, grupa krwi i czynnik Rh
 • podstawowe badania biochemiczne( sód, potas, glukoza)
 • EKG
 • gastroskopia
 • inne badania zlecone przez lekarza
Korzyści z założenia balonu żołądkowego

Korzyści dla pacjenta

 • duża skuteczność utraty wagi ciała
 • zabieg bardzo skuteczny u pacjentów z cukrzycą typu 2
 • stosunkowo mniej skomplikowana technika w porównaniu z gastric bypass
Wady zakładania balonu żołądkowego

Wady

 • nieznane efekty uboczne w długim okresie po zabiegu
 • konieczność bardzo ścisłego monitorowania poziomu białka i witamin do końca życia
możliwe powikłania

Możliwe niektóre powikłania po zabiegu

 • potencjalne ryzyko powstania refluksu żółciowego i uszkodzenia przełyku
 • ryzyko wystąpienia nieszczelności zespolenia żołądkowo-jelitowego, które może grozić powstaniem trudnej do wyleczenia przetoki żółciowej