Poradnia seksuologii Szpitala na Klinach oferuje kompleksową i specjalistyczną pomoc w leczeniu nerwic, zaburzeń i dysfunkcji seksualnych u dzieci, młodzieży, dorosłych jak również u par. Kontakt z seksuologiem ma zazwyczaj charakter cyklicznych spotkań mających na celu zebranie wywiadu dotyczącego zdrowia somatycznego i psychicznego z uwzględnieniem aspektów psychologicznych, kulturowych i psychospołecznych pacjenta. Na podstawie zebranego wywiadu określana jest przyczyn problemu, stawiana diagnoza i proponowany jest schemat leczenia wraz z oceną postępów i efektów stosowanej terapii. W trakcie terapii wykorzystujmy diagnostykę laboratoryjną, obrazową i psychologiczną a  seksuolog  bardzo często współpracuje z psychologiem lub lekarzami innych specjalizacji dzięki czemu terapię charakteryzuje aspekt wielowymiarowy i indywidualne, holistyczne podejście do pacjenta.

Zakres usług – seksuologia kliniczna: 

 • ocena prawidłowości rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży
 • edukacja seksualna
 • psychoterapia zaburzeń seksualnych
 • uzależnienia
 • sytuacje kryzysowe w związku
 • stany zakochania z objawami psychopatologicznymi
 • przedłużająca żałoba po stracie partnera seksualnego
 • zaburzenia preferencji seksualnych
 • poradnictwo seksuologiczne dla pacjentów po zabiegach urologicznych, ginekologicznych, onkologicznych, kardiologicznych i leczących się z powodu nadwagi

Zakres usług – seksuologia sądowa:

 • edukacja z zakresu seksuologii sądowej dla prawników
 • edukacja z zakresu seksuologii sądowej dla pracodawców i pracowników
 • poradnictwo z zakresu seksuologii sądowej dla młodzieży i dla dorosłych

Krzysztof Korona – mgr psychologii, specjalista psychologii klinicznej

Seksuolog kliniczny, seksuolog sądowy, w latach 1986 r. – 2017 r. biegły sądowy z listy Prezesów Sądów Okręgowych w Kielcach i Krakowie z zakresu seksuologii i psychologii. Doradca rodziny, psychoterapeuta, superwizor. Posiada wymagane certyfikaty do świadczenia usług z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń seksualnych i opiniowania sądowego nadane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Ukończył 4 szkolenie z zakresu psychoterapii organizowane przez Katedrę Psychoterapii UJ Kraków pod kierunkiem J. Aleksandrowicza.