Grupa NEO Hospital prowadząca Szpital na Klinach w Krakowie realizuje program operacyjnego leczenia nowotworów szyjki i trzonu macicy: „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych (B +R) nad nową metodą terapeutyczną oraz walidacja wraz z wdrożeniem operacji robotycznej TMMR w leczeniu raka szyjki macicy i robotycznej PMMR w leczeniu raka trzonu macicy”, który dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ta sekcja zawiera informacje dla potencjalnych dostawców i usługodawców w zakresie zamówień publicznych realizowanych w ramach niniejszego projektu.


 1. Zapytanie ofertowe Nr 1.1/2023
  Wybór wykonawcy usługi opracowania szczegółowej dokumentacji funkcjonalnej, umożliwiającej wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa
 2. Zapytanie ofertowe Nr 1/2023
  Wybór wykonawcy usługi opracowania szczegółowej dokumentacji funkcjonalnej, umożliwiającej wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa
 3. Zapytanie ofertowe Nr 1/2020 z dnia 18 grudnia 2020
  Wybór dostawcy narzędzi i akcesoriów do robota Da Vinci X. Sterylne i niesterylne jedno- i wielorazowego użytku.
 4. Zapytanie ofertowe Nr 1/2020 z dnia 21 grudnia 2020
  Wybór dostawcy usług transportu sanitarnego krwi i preparatów krwiopodobnych.
 5. Zapytanie ofertowe Nr 2/2020 z dnia 21 grudnia 2020
  Wybór dostawcy leków do osiemdziesięciu sześciu (86) zabiegów operacyjnych obejmująca asortyment szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
 6. Zapytanie ofertowe Nr 2/2020 z dnia 21 grudnia 2020
  Wybór dostawcy usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych pochodzących z wykonania dwustu szesnastu (216) zabiegów operacyjnych.
 7. Zapytanie ofertowe Nr 3/2020 z dnia 21 grudnia 2020
  Wybór dostawcy leków i materiałów jednorazowych do zabiegów operacyjnych Zadania 3.2
 8. Zapytanie ofertowe Nr 3/2020 z dnia 21 grudnia 2020
  Wybór materiałów jednorazowych do zabiegów operacyjnych Zadania 1.3
 9. Zapytanie ofertowe Nr 4/2020 z dnia 22 grudnia 2020
  Świadczenie usług sterylizacji optyki i narzędzi dedykowanych robotowi chirurgicznemu Da Vinci X oraz narzędzi chirurgicznych Zadania 1.7
 10. Zapytanie ofertowe Nr 4/2020 z dnia 22 grudnia 2020
  Świadczenie usług badań endoskopowych.
 11. Zapytanie ofertowe Nr 5/2020 z dnia 23 grudnia 2020
  Świadczenie usług badań histopatologicznych
 12. Zapytanie ofertowe Nr 6/2020 z dnia 23 grudnia 2020
  Świadczenie usług badań diagnostycznych i analitycznych.
 13. Zapytanie ofertowe NEO Robotics Nr 5/2020 z dnia 31 grudnia 2020
  Wynajem systemu trójwymiarowego obrazowania danych.
 14. Zapytanie ofertowe NEO Robotics Nr 5.1/2021 z dnia 22 stycznia 2021
  Dostawa narzędzi robotycznych.
 15. Zapytanie ofertowe NEO Robotics Nr 5.2/2021 z dnia 22 stycznia 2021
  Dostawa CANNULA SEAL.
 16. Zapytanie ofertowe NEO HOSPITAL Nr 4.1/2021 z dnia 25 stycznia 2021
  Realizacja badań endoskopowych.
 17. Zapytanie ofertowe NEO HOSPITAL Nr 1.1/2021 z dnia 26 stycznia 2021
  Realizacja usługi transportu krwi.
 18. Zapytanie ofertowe NEO ROBOTICS Nr 3.1/2021 z dnia 1 lutego 2021
  Realizacja dostaw materiałów jednorazowych.
 19. Zapytanie ofertowe NEO HOSPITAL Nr 2.1/2021 z dnia 5 lutego 2021
  Realizacja dostaw leków.
 20. Zapytanie ofertowe NEO HOSPITAL Nr 3.1/2021 z dnia 5 lutego 2021
  Realizacja dostaw leków i materiałów jednorazowych.
 21. Zapytanie ofertowe NEO HOSPITAL Nr 5.2/2021 z dnia 5 lutego 2021
  Realizacja usług badań histopatologicznych.
 22. Zapytanie ofertowe NEO HOSPITAL Nr 1.2/2021 z dnia 12 lutego 2021
  Realizacja usługi transportu krwi
 23. Zapytanie ofertowe NEO HOSPITAL Nr 6.1/2021 z dnia 17 lutego 2021
  Realizacja badań analitycznych i diagnostycznych.
 24. Zapytanie ofertowe NEO ROBOTICS Nr 5.3/2021 z dnia 13.10.2021
  Realizacja dostaw narzędzi robotycznych