1. Право на медичне обслуговування

Пацієнт має право на медичне обслуговування, надане з належною старанністю, яке повинно відповідати вимогам актуального стану медичних знань. Медичні працівники повинні надавати послуги із дотриманням принципів професійної етики. У випадку загроз здоров’ю або життю, пацієнт має право отримати екстрену медичну допомогу. У випадку пологів пацієнтка має право отримати належне екстрене медичне обслуговування.

Пацієнт має право вимагати, щоб лікар, який надає йому медичну допомогу, звернувся за порадою іншого лікаря або скликав консиліум лікарів. Така вимога повинна бути зафіксована у медичній документації. Лікар може відмовити, якщо визнає таку вимогу безпідставною. У цьому випадку він повинен зафіксувати відмову у медичній документації. Вище перелічені принципи мають застосування також до професії медсестри і акушера.

2. Право на інформацію

Пацієнт має право отримувати від лікаря зрозумілу інформацію про свій стан здоров’я. Лікар повинен надати пацієнту інформацію щодо діагнозу, пропонованих і можливих методів діагностики та лікування, а також можливих прогнозованих наслідків їх застосування або незастосування, а також про результати лікування і прогнози. Якщо пацієнт не бажає знати про всі або деякі факти щодо свого стану здоров’я, він має право вимагати, щоб лікар не надавав йому такої інформації. Пацієнт має право вказати особу або осіб, яким лікар буде надавати всю інформацію про його стан здоров’я і лікування.

3. Право на висловлення згоди на надання медичного обслуговування

Після отримання від лікаря всієї інформації про стан здоров’я і пропоноване лікування, пацієнт має право висловити згоду на надання йому визначеного медичного обслуговування або відмовитися надавати таку згоду. У випадку операції або застосування методу лікування або діагностики, які несуть у собі підвищений ризик, згоду слід надати у письмовій формі. У кожній іншій ситуації, згоду або відмову про надання згоди пацієнт може висловити усно. Без згоди пацієнта може бути виконане тільки обстеження, або надана інша послуга в межах медичної допомоги, тільки якщо пацієнт знаходиться у стані, який загрожує його здоров’ю або життю.

4. Право на конфіденційність інформації

Медичні працівники зобов’язані дотримуватися принципу не розголошення жодної інформації про пацієнта і його стан здоров’я, яку вони отримали у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків. Пацієнт може, однак, надати згоду на розголошення такої інформації. Медичні працівники зв’язані таємницею також після смерті пацієнта. Без згоди пацієнта лікар чи інший медичний працівник можуть розголосити інформацію, пов’язану з пацієнтам, тільки у ситуації, якщо:

  • виникає потреба надання необхідної інформації, пов’язаної з наданим пацієнту медичним обслуговуванням, іншим медичним працівникам, які беруть участь у наданні цих послуг;
  • дотримання таємниці може становити загрозу життю або здоров’ю пацієнта або життю чи здоров’ю інших осіб;
  • згідно з положеннями окремих законів;
  • вона потрібна для справи, яка розглядається перед воєводською комісією з питань вирішення проблемних медичних випадків.

5.Право на медичну документацію

Пацієнт має право доступу до своєї медичної документації, тобто до всіх документів, які стосуються його стану здоров’я і наданих йому медичних послуг. Документація може бути надана:

  • для ознайомлення, у тому числі у вигляді доступу до баз даних, які ведуться у сфері охорони здоров’я, за місцезнаходженням суб’єкта, який надає послуги з медичного обслуговування;
  • шляхом платного виготовлення її виписок, витягів або копій;
  • шляхом видачі оригіналу з підтвердженням отримання і з застереженням повернення після використання, якщо пацієнт вимагає надати йому оригінали цієї документації. Суб’єкт, який надає послуги з медичного обслуговування, зобов’язаний надати медичну документацію також уповноваженій пацієнтом особі. За надання медичної документації медична організація може стягувати оплату.

Ставка за надання медичної документації не є фіксованою – вона розраховується на підставі середньої заробітної плати за попередній квартал, що оголошується головою Головного статистичного управління в урядовому віснику Республіки Польща “Monitor Polski” на підставі ст. 20 п. 2 закону від 17 грудня 1998 р. Про пенсії та соціальні виплати з Фонду соціального страхування (Закон. вісник за 2016 р. поз. 887, з подальшими змінами), починаючи з першого дня місяця, який слідує за місяцем, коли було розміщено оголошення.

6. Право на повагу до гідності та інтимності

Медичне обслуговування повинно надаватися з повагою до інтимності та гідності пацієнта. Право на повагу до гідності включає також право спокійної і гідної смерті. Пацієнт, який має смертельну хворобу, має право на медичні послуги, які забезпечують полегшення його болю та інших страждань. Пацієнт має право, щоб при наданні медичних послуг поряд з ним перебувала близька особа, наприклад, подружжя або партнер, родич, чи будь-яка інша особа, вказана пацієнтом. Як батько чи мати пацієнт має право бути присутнім при наданні медичних послуг своїй дитині. Медичний персонал може відмовити у наданні дозволу на присутність близької людини тільки у випадку ймовірності виникнення епідемічної загрози або з огляду на безпеку для здоров’я батька чи матері. Така відмова повинна бути зафіксована у медичній документації

7. Право на повагу до приватного і родинного життя

Перебуваючи у лікарні пацієнт має право на особисте спілкування з іншими особами, у телефонному режимі або шляхом відправлення кореспонденції. Пацієнт має право на додатковий догляд – тобто догляд, який полягає у наданні медичних послуг, у т.ч. догляд за пацієнткою під час вагітності, пологів і в післяпологовий період. Це право дає змогу скористатися пацієнтці правом партнерських пологів, тобто перебувати батькам з дитиною під час її госпіталізації. Якщо реалізація цього права вимагає грошових витрат, які повинна понести, наприклад, лікарня, тоді вона в якості компенсації за понесені витрати може стягнути додаткову оплату. Розмір цієї оплати встановлює керівник закладу, враховуючи розмір реально понесених витрат.

8. Право пацієнта на духовну опіку

Перебуваючи у лікарні пацієнт має право на духовну опіку. У ситуації погіршення стану здоров’я або загрози життю лікарня зобов’язана забезпечити пацієнту контакт зі священиком його віросповідання.

9. Право на повідомлення про побічні ефекти лікарських засобів

Про будь-яку небажану і непередбачену дію лікарського препарату пацієнт може повідомити:

  • медичного працівника (наприклад, лікаря, медсестру, фармацевта),
  • голову Управління реєстрації лікарських препаратів, медичних виробів та біоцидів,
  • суб’єкта, відповідального за введення лікарського препарату в обіг. Всю необхідну інформацію про форми повідомлення про побічні дії лікарських препаратів розміщено на сайті: www.dzialanianiepozadane.urpl.gov.pl

10. Право на оскарження медичного висновку або довідки

Деякі висновки або довідки, що видаються лікарем, можуть впливати на права або обов’язки пацієнта, передбачені чинними положеннями. Прикладом таких довідок або висновків є, зокрема, довідка про відсутність протипоказань до користування певним типом медичних послуг в санаторіях або висновок про наявність протипоказань до виконання обов’язкових профілактичних щеплень. Якщо пацієнт не погоджується з текстом такого висновку або довідки, а процедура оскарження таких висновків або довідок не врегульована окремими нормативно-правовими положеннями, пацієнт може оскаржити їх, звернувшись до Медичної комісії, що функціонує при уповноваженому представнику прав Пацієнта. Оскарження слід подати протягом 30 днів від дати видачі особистим лікарем довідки або висновку про стан здоров’я пацієнта. Уся практична інформація, а також зразок каталогу медичних довідок або висновків, на які можна внести оскарження до Медичної комісії, міститься на сайті уповноваженого представника прав Пацієнта www.bpp.gov.pl у закладці „Пацієнте, ти маєш право оскарження медичного висновку або довідки”.

11.Право на зберігання цінних речей у камері схову

Лікарня зобов’язана забезпечити пацієнту безкоштовну можливість зберігання його цінних речей у камері схову.

При виникненні ситуації, коли Ви вважатимете, що Ваші права порушено, зв’яжіться з уповноваженим представником прав Пацієнта, зателефонувавши за номером загальнопольської безкоштовної інформаційної лінії 800 190 590.

Карту Прав Пацієнта можна завантажити – тут.